Presedintele Klaus Iohannis cere Parlamentului reexaminarea si completarea legii privind scutirea de impozit pentru jurnalisti, recomandand, ”in contextul unei accentuate contestari publice chiar din partea destinatarilor normei”, ”un dialog real cu toti actorii implicati”.

Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, definind activitatea de jurnalism, extinde sfera contribuabililor scutiti de la plata impozitului pe venit si cu privire la persoanele fizice care realizeaza venituri din desfasurarea acestei activitati.

Conform documentului transmis de presedinte, o prima problema este legata de definirea activitatii de jurnalism inclusa in Codul fiscal ca urmare a legii.

Argumentele presedintelui sunt ca aceasta notiune este definita in Codul fiscal desi ”nu se mai regaseste in nicio alta norma din cuprinsul Codului”, venind in contradictie cu intreaga conceptie normativa a acestuia, iar ”definirea legala a activitatii de jurnalism fara asigurarea unei corelari cu cadrul legislativ general aplicabil mass-media – Legea audiovizualului nr. 504/2002 si/sau Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe – poate conduce la confuzii si probleme in aplicare atat cu privire la sfera de cuprindere a activitatii, cat si la exercitarea unei profesii ce tine direct de libertatea de exprimare, generand inclusiv riscul indepartarii de la principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si, implicit, cel al echitatii fiscale”.

”In consecinta, fata de argumentele invocate, consideram ca optiunea legiuitorului de a include in Codul fiscal definitia legala a activitatii de jurnalism, astfel cum este prevazuta prin legea transmisa la promulgare, se impune a fi reanalizata de catre Parlament atat din perspectiva continutului normativ al Codului fiscal, cat si din cea a corelarii cu actele normative in materie. Totodata, in scopul asigurarii unei intelegeri corecte si a evitarii oricaror interpretari gresite, consideram ca este necesar ca aceasta notiune sa fie reanalizata si sub aspectul sferei sale de cuprindere, care nu poate ramane exclusiv la nivel infralegal”, precizeaza Iohannis.

 O alta prevedere din lege a carei reexaminare este solicitata de presedinte este aceea conform careia vor fi scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3) si pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala, ca urmare a desfasurarii activitatii de jurnalism, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice.

Conform presedintelui Iohannis, echitatea, proportionalitatea, rezonabilitatea si nediscriminarea sunt criterii minimale ce trebuie avute in vedere de legiuitor atat la stabilirea prin lege a unui impozit, cat si cu ocazia acordarii unor scutiri de la executarea obligatiilor fiscale. Astfel, stabilirea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat intra, potrivit Legii fundamentale, in competenta exclusiva a legiuitorului, acesta avand dreptul de a stabili cuantumul impozitelor si al taxelor si de a acorda exceptari sau scutiri de la plata acestora in favoarea anumitor categorii de contribuabili, pentru anumite perioade de timp, in functie de situatiile conjuncturale, dar, evident, si in raport cu situatia economico-financiara a tarii in perioadele respective. Insa, in raport cu aceasta competenta, Curtea Constitutionala a statuat ca „fiscalitatea trebuie sa fie nu numai legala, ci si proportionala, rezonabila, echitabila si sa nu diferentieze impozitele pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetateni” (Decizia nr. 3/1994,  Decizia nr. 176/2003, Decizia nr. 940/2010, Decizia nr. 1.394/2010 si Decizia nr. 39/ 2013).

”In opinia noastra, orice politica fiscala/regim fiscal ce cuprinde tratamente diferite pe baza criteriului categoriei de contribuabil trebuie sa fie sustinuta/sustinut de o justificare adecvata si obiectiva, fundamentata economic si social. Numai in acest mod, reglementarile ce instituie regimuri juridice derogatorii de la cadrul general aplicabil tuturor cetatenilor se pot constitui in instrumente necesare pentru punerea in aplicare a solutiilor de dezvoltare economica si sociala, ce raspund unei nevoi sociale reale. Or, din instrumentele de motivare ale initiativei legislative supuse reexaminarii nu pot fi identificate acele necesitati economico-sociale ori acea situatie conjuncturala, ce ar impune acordarea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice care desfasoara activitati de jurnalism”, explica Iohannis, considerand ca simplele sustineri din cuprinsul expunerii de motive potrivit carora „mass-media din Romania se afla intr-o situatie economica foarte dificila” ori ca „piata mass-media se restrange atat in privinta operatorilor, cat si a fortei de munca” – chiar daca sunt reale – nu sunt de natura a suplini fundamentarea solutiei legislative propuse.

In opinia presedintelui, din aceasta perspectiva, se impune ca dispozitiile acestui articol sa fie reanalizate de Parlament pe baza unor date si analize concrete si fundamentate.

”In plus, in contextul unei accentuate contestari publice chiar din partea destinatarilor normei – care vad aceasta reglementare in relatie directa cu deontologia jurnalistica – apreciem ca reexaminarea solutiei legislative preconizate ar trebui sa se realizeze printr-un dialog real cu toti actorii implicati”, mai recomanda Klaus Iohannis.

Initiativa legislativa prin care jurnalistii sunt scutiti de plata impozitului pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor si pentru cele din drepturi de autor a fost adoptata in 11 februarie de Parlament.