Spitalul de Urgență Cluj-Napoca a lansat o licitație pentru un contract cu valoare de peste 27 milioane euro pentru un nou corp de clădire destinat secției de neurochirurgie, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind la jumătatea lunii viitoare.

Licitația vizează servicii de proiectare și execuție pentru ”recompartimentare clădire existentă și extindere cu un corp nou – Secția clinică Neurochirurgie – Centru de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie”. Pentru o perioadă de garanție a lucrărilor mai mică de 5 ani, oferta va fi respinsă ca neconformă, iar durata contractului este estimată la 24 luni.

Ofertantul trebuie să facă dovada prestării unor servicii de proiectare similare, în ultimii șase ani anterior datei limită de depunere a ofertelor, fără a se ține cont de eventuale decalări ale acesteia, la nivelul a cel mult 10 (zece) contracte, servicii în valoare cumulată de cel puțin 2,349 milioane lei, fără TVA. Tipul procedurii este licitație deschisă, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 18 februarie.