Absolvenţii de liceu care vor să studieze în limba germană au posibilitatea de a opta pentru unul dintre cele 164 de locuri bugetate și 350 de locuri cu taxă scoase la concurs, în perioada 16 – 31 iulie 2019, de Universitatea Babeș-Bolyai. 

UBB oferă, pentru anul universitar 2019-2020, un număr de 9 specializări în limba germană la nivel licență și alte 5 specializări în aceeași limbă la nivel master, nivel la care candidații pot opta pentru unul dintre cele 69 de locuri bugetate și 119 locuri cu taxă scoase la concurs.

De asemenea, Universitatea Babeș-Bolyai pune la dispoziția candidaților care doresc să studieze la una dintre cele 72 de specializări de licenţă existente în limba maghiară peste 1.100 de locuri bugetate și peste 1.730 de locuri cu taxă la nivel licență (formele de învățământ cu frecvență și la distanță), precum și peste 490 de locuri bugetate și peste 1.000 de locuri cu taxă la nivel master.  

Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 16 și 31 iulie 2018. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor și perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile.

Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele scrise se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi, iar calendarul admiterii poate fi consultat accesând link-urile: