In plina criza coronavirus, Guvernul a luat mai multe masuri pentru protejarea economiei. Au fost emise doua ordonante de urgenta miercuri noapte intr-o sedinta maraton de peste 10 ore. Cele doua ordonante au fost publicate sambata dimineata in Monitorul Oficial si intra in vigoare din momentul publicarii.

Printre masurile adoptate se numara:

    garantii de stat pentru acrodarea de credite IMM-urilor
    credite cu dobanda subventionata pentru IMM-uri
    amanarea cu o luna a platii taxelor locale pe cladiri, terenuri si masini
    suportarea de catre stat a unei parti din somajul tehnic in cazul suspendarii temporare a activitatii pentru firmele obligate sa stopeze activitatile ca urmare a deciziilor autoritatilor (restaurante, baruri, frizerii etc) si pentru firmele care dovedesc ca inregistreaza o diminuare in luna anterioara depunerii cererii de sustinere cu minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie – februarie 2020 si ca nu au capacitatea de a plati toti angajatii

Proiecte de de hotarari pentru sedita de miercuri:

I. MASURI NECESARE APLICARII DISPOZITIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STARII DE URGENTA PE TERITORIUL ROMANIEI

1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

2. PROIECT DE HOTARARE privind aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

3. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri fiscal bugetare

4. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea de certificate de situatie de urgenta (CSU) de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2

5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-15.pdf

II. PROIECTE DE HOTARARI

1. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea limitelor valorice privind componentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii noi, a documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investitii incluse la pozitia C <> care se finanteaza, potrivit legii, din fonduri publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-21.pdf

2. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK-S.A in numele si contul statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXA.pdf

3. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-22.pdf

4. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea cuantumului taxei de licenta pentru prelungirea unor licente de utilizare a frecventelor radio si a conditiilor de efectuare a platii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-23.pdf

5. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in concesiunea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "" Metrorex""-S.A, unitate aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prevazute in anexa nr.16 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-24.pdf

6. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.108/2019 pentru aprobarea schemei ""Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi"", precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXE.pdf

7. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoasterea reciproca a marfurilor comercializate in mod legal in alt stat membru si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-25.pdf

8. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-26.pdf

9. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3589 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Institutului National de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militara ""Cantacuzino"", trecerea unei parti din acesta constituita din constructii, din domeniul public in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si modificarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-27.pdf

10. PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea unor spatii aflate in domeniul in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Justitiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-28.pdf

11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ""Monitorul Oficial""

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-29.pdf

I. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Sandu Costea,

Vicepresedinte ANAF, subsecretar de stat, in calitate de membru al Consiliului de administratie al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautica Civila Romana

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/MEMO-2.pdf

II. NOTE

1. NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Comunei Luna, judetul Cluj, in scopul adoptarii unei hotarari ce are ca obiect transmiterea unor imobile situate in extravilanul comunei Luna, in suprafata totala de 3.384 mp, compusa din suprafata de 1.058 mp din Drumul Comunal 24 identificat cu nr.cadastral 53701, suprafata de 1.511 mp din Drumul de Exploatare 452 identificat cu nr.cadastral 50603 si o suprafata de 815 mp dintr-un canal, identificat cu nr.cadastral 50598, din domeniul public al comunei Luna, judetul Cluj, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Apararii Nationale, pentru a fi utilizate ca drumuri de circulatie interioara si pentru desfasurarea activitatilor specifice in cadrul imobilului 1833 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-7.pdf

2. NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Judetean Cluj, in scopul adoptarii unei hotarari ce are ca obiect transmiterea unui imobil in suprafata de 32.629 mp, situate pe teritoriul administrativ al comunei Luna, judetul Cluj, identificat in cartea funciara a comunei Luna, judetul Cluj nr.56597, nr.cadastral 56597, care constituie o parte din Drumul Judetean 150 A, pozitionat intre km.0+688 si km 2+658, din domeniul public al judetului Cluj, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Apararii Nationale, pentru a fi utilizat ca drum de acces inchis circulatiei publice, la incinta imobilului 1833, aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale.