În primul rând le urez bun venit noilor membri ai comunității UBB, spunându-le că vom face tot posibilul să se simtă ca acasă, devenind cât mai repede, în ciuda pandemiei, parte a comunității noastre academice, în una dintre cele mai prestigioase, cele mai vechi și cele mai mari universități ale țării!

Într-adevăr, în contextul excelenței, dincolo de unele fluctuații în diverse rankinguri internaționale, UBB ocupă mereu podiumul (adesea poziția 1), iar din 2016 este anual pe primul loc în țară în Metarankingul Universitar, care reunește toate rankingurile internaționale relevante ale universităților. La UBB valorizăm toate misiunile academice – educație, cercetare, relația cu societatea –, dar, punând în centru generarea de cunoaștere prin cercetare, putem face o educație activă, prin care formăm studenții ca buni specialiști adaptabili oriunde în lume și buni cetățeni, capabili să cunoască și să genereze cunoașterea viitoare, precum și o relație cu societatea inovativă, capabilă să dinamineze societatea/cultura și să determine apariția a noi piețe socio-economice. UBB este astfel o universitate clujeană cu anvergură mondială globală, și, în consecință, cu impact local, regional, național, mondial. Cu acest profil, UBB a fost acceptată recent în GUILD – organizația exclusivistă a unora dintre cele mai importante universități world-class din Europa – ca universitatea reprezentativă pentru Europa de Sud-Est, atrăgând anual un număr tot mai mare de studenți și cadre didactice/cercetători din țară și din străinătate (UBB parte a organizatiei GUILD și UBB Goes International).

Ca anvergură academică, UBB este astăzi cea mai mare și mai complexă comunitate academică din România, de peste 50 000 de oameni (cadre didactice și de cercetare, studenți, personal administrativ), având o organizare complexă, în 23 de facultăți (incluzând DPPD), de la arte și științe umaniste la științe sociale și științele naturii, ale vieții și științe exacte, până la inginerie și tehnologie, acoperind 250 de programe la nivel de licență, 254 la nivel de master și 31 de școli doctorale.

Această diversitate este apreciată în sine și este concentrată spre coordonarea în dezvoltări cumulative de impact în noile Școli academice ale UBB organizate din acest an universitar.

Începem anul universitar în condiții speciale de pandemie! Am încercat să combinăm varianta clasică cu cea online, în programe hibride, pentru a menține calitatea actului educațional. Am făcut acest lucru mai ales de dragul studenților, pentru a nu le afecta parcursul de viață și pentru a le asigura o educație adecvată, onorabilă, în condiții de siguranță. Profesorii ar fi putut să-și reorienteze activitățile spre știință, iar componenta administrativă trebuie să funcționeze oricum, dar blocarea actului educațional ar fi afectat iremediabil studenții.

Dacă se vor înăspri condițiile pandemiei, nu vom renunța, însă vom fi nevoiți să revenim la scenariul complet online. Dacă se vor îmbunătăți, ne vom întoarce la scenariul clasic, îmbogățit cu experiențele online de calitate; într-adevăr, UBB promovează o nouă „pedagogie universitară” (ghidurile/manualele vor fi publicate în curând), dincolo de pericol, UBB căutând să găsească oportunități de dezvoltare academică. În acest context vă încurajez să explorați și turul virtual al Universității noastre și să ne faceți propuneri pentru noi tururi (Tur virtual UBB).

Ca rector, am preluat conducerea Universității în condițiile declanșării stării de urgență (am devenit rectorul UBB în data de 13 martie 2020). Cu ajutorul Senatului UBB am organizat rapid echipa la nivel de Rectorat, iar apoi împreună (Rectoratul și Senatul) ne-am întărit prin numirea/organizarea Consiliului de Administrație ale UBB. În formula de conducere completă (Rectorat-Consiliu-Senat) am încercat să ducem la bun sfârșit anul universitar 2019-2020 și să organizăm adecvat admiterea pentru anul universitar 2020- 2021, în condițiile protejării stării de sănătate a comunității UBB și, ținând cont de profilul global al UBB, chiar prin acțiunile noastre, prin specialiștii proprii, cu impact asupra societății mai largi (vezi acțiunile complexe ale comunității UBB pe linia pandemiei UBB Info COVID19).

Cred că ne-am achitat onorabil de această misiune: studenții noștri au putut absolvi și/sau încheia anul de studiu, am organizat admitere pentru cei care au dorit să vină spre UBB (avem, față de anul universitar 2019-2020, cu 4% mai mulți studenți la nivel de licență, cu 13% la nivel de master și cu 7% la nivel de doctorat), toți angajații UBB și-au păstrat salariile prin reorganizarea muncii în condiții de pandemie, iar UBB și-a protejat comunitatea și a fost și este alături de oameni/societate în lupta împotriva pandemiei. Deși focalizarea noii echipe a fost pe siguranță și funcționarea lucrurilor începute și a aspectelor obișnuite dintr-o universitate, în paralel am încercat să introduc angajamente din Programul ProUBB+ cu care am fost ales de comunitatea UBB în funcția de rector.

Evident, și în acest demers am simțit un sprijin extraordinar din partea Rectoratului, a Consiliului de Administrație, a Senatului UBB și din partea studenților (dar și a întregii comunități academice a UBB). Pe site-ul Universității (UBB activitati reflectate in media) puteți găsi activitățile cu ecou național și internațional de până acum, pentru detalii putând consulta și hotărârile Consiliului de Administrație. Am încheiat așadar cu bine anul universitar, început foarte bine de vechea conducere și marcat, spre mijlocul său, de pandemie.

Acum începem o nouă perioadă! Adevărul este că UBB a ajuns în paradigma actuală la maximum de dezvoltare! În această paradigmă nu mai putem crește, ci putem aștepta ca celelalte universități din țară să ajungă la performanța noastră. Și reglementările naționale sunt gândite astfel, colectivist, pentru omogenizare, fără încurajarea diferențierilor, adesea Ministerul tratându-ne pe toți ca pe niște campusuri proprii.

Diferențierea nu înseamnă în esență că unii sunt superiori altora, ci înseamnă că avem misiuni academice diferite, adecvate profilului universității și nevoilor comunităților unde se află acestea. Ca urmare a acestei viziuni colectiviste, spre exemplu, în rankinguri, deși adesea ne menținem prima poziție în țară, observăm că cei din străinătate cresc mai mult decât noi (ceea ce ne afectează poziționarea relativă față de ei), iar cei din țară se apropie de noi; oarecum, în România asistăm la un fel de regresie spre medie a tuturor, riscând astfel competitivitatea țării!

Europa și lumea academică și non-academică se află în schimbare, unele fiind schimbări disruptive, paradigmatice, așa cum se vede, spre exemplu, și în recenta analiză a OECD din 2020, „Back to the Future of Education”. Este datoria noastră să angajăm UBB în această dinamică și sper să fim cu toții parte a acestei schimbări de paradigmă, expresie a valorilor noastre – Tradiție și Excelență (Traditio et Excellentia) –, pentru a face viu motto-ul UBB: Traditio Nostra Unacum Europae Virtutibus Splendet. Vremurile sunt de așa natură încât avem șansa istorică să fim o generație universitară care poate și trebuie să poziționeze comunitatea UBB între marile comunități academice ale lumii, în contextul noilor paradigme academice, pornind de la platforma bună pe care generațiile anterioare au pus UBB! Să înțelegem, să ne bucurăm și să lucrăm împreună pentru această șansă istorică!