Succes de excepție pentru o avocată din Cluj, care a obținut  pronunțarea unei hotărâri preliminare de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cauza C-392/2021 care a avut ca obiect interpretarea art.9 alin 3 și 4 din Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor. 

coral

Cererea de sesizare a CJUE privind pronunțarea unei hotărâri preliminare a fost formulată în fața Curții de Apel Cluj într-o cauză care avea ca obiect obligarea unei instituții publice la plata sumei reprezentând contravaloarea ochelarilor de vedere pentru angajatul care își desfășoară activitatea în fața unui monitor.????

“Curtea de la Luxembourg, prin interpretarea oferită a confirmat cele susținute de către noi în sensul că „aparatele de corecție speciale” includ ochelarii de vedere???? care vizează în mod specific corectarea și prevenirea dificultăților vizuale care au legătură cu o activitate ce implică un echipament cu monitor. Pe de altă parte, aceste „aparate de corecție speciale” nu se limitează la aparate utilizate exclusiv în cadrul profesional.

Totodată, obligația angajatorului de a furniza lucrătorilor în cauză un aparat de corecție special, poate fi îndeplinită fie prin furnizarea directă a aparatului respectiv de către acesta din urmă, fie prin rambursarea cheltuielilor necesare efectuate de lucrător, însă nu prin plata unui spor general la salariu lucrătorului.” a spus avocatul clujean Kis Julia

Hotărârea poate fi consultată aici.