Peste 2.400 de absolvenți de liceu şi peste 800 de absolvenţi de facultate și-au depus dosarele în cadrul celei de-a doua sesiuni de admitere organizate de Universitatea Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2019-2020. 

Cele mai căutate facultăți au fost, la nivel licenţă zi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor – cu 304 de dosare pentru studiile de licenţă la zi, Facultatea de Geografie, unde au fost depuse 180 de dosare pentru studiile de licenţă cu frecvenţă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, care a avut 177 de candidaţi, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, cu 159 de candidați, respectiv Facultatea de Istorie şi Filosofie, pentru care au optat 143 de candidaţi.

În ceea ce priveşte înscrierile pentru învăţământul la distanţă, prima poziţie este ocupată de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor – cu 222 de dosare depuse, urmată de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – 193 de dosare şi Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării – 135 de candidaţi.

La nivel master au fost depuse peste 800 de dosare, cele mai căutate specializări fiind cele oferite de Facultatea de Drept – unde s-au înscris 178 de candidați, respectiv Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor și Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, fiecare cu câte 120 de candidați.

Universitatea Babeş-Bolyai a oferit, pentru anul universitar 2019-2020, un număr total de 4.975 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu, peste 9.400 de locuri în regim cu taxă și 2.700 de locuri pentru învățământ la distanță pentru studii universitare de nivel licenţă. 

La nivel master, UBB a scos la concurs, pentru anul universitar 2019-2020, un număr total de 3.375 de locuri la buget şi 6.106 de locuri la taxă.