Societatea SALINA TURDA SA situată în Turda, str. Aleea Durgăului nr.7, jud. Cluj, scoate la concurs următorul post la punctul de lucru Complex Balnear POTAISSA, situat în Turda, str. Republicii, nr. 6A, jud. Cluj:

KINETOTERAPEUT

Cerințele postului:

Absolvent de studii superioare de specialitate.

Atestat de liberă practică.

Orientare către pacient, excelente abilități de comunicare și relaționare interpersonală.

Interes profesional.

Atitudine pozitivă și conciliantă în relațiile cu pacienții și colegii.

Deschidere spre a progresa profesional prin asimilarea de noi cunoștințe.

Candidații interesați  pot trimite Curriculum vitae însoțit de scrisoare de intenție la următoarea adresă de  e-mail office@salinaturda.eu 

Numai  candidații selectați  vor fi invitați la interviu,  a cărui dată va fi stabilită de comun acord  cu aceștia. 

Toate candidaturile vor fi analizate cu obiectivitate  și în deplină confidențialitate.

Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condițiile minimale solicitate în specificațiile postului.

Informații suplimentare  la tel. 0364 /260.940 –  interior Resurse Umane.
 

                               Conducerea Societății SALINA TURDA SA