ANUNT CONCURS –FUNCTIONAR PUBLIC Comuna Caianu cu sediul în: localitatea Caianu, strada Principală, nr. 48 județul Cluj în baza legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pentru funcție publica: Denumirea postului consilier, grad profesional debutant Compartimentul: DEZVOLTARE COMUNITARA SI CONTENCIOS Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diploma de licenta, în domeniul știința și ingineria mediului, administratie publica sau domenii conexe Studiile conexe le-am considerat, conform clasificarii prevazute in HG nr. 158/2018, astfel: Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice, Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică, Ingineria şi protecţia mediului în agricultură, Ingineria dezvoltării rurale durabile Ingineria mediului, Ingineria valorificării deşeurilor, Reconstrucţie ecologică Informatică aplicată în ingineria mediului , Ştiinţa mediului, Ecologie şi protecţia mediului, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice, Geografia mediului, Ştiinţa mediului, Management şi audit de mediu, Ştiinţe administrative Administraţie publică, Administraţie europeană, Asistenţă managerială şi administrativă, Poliţie locală, Servicii şi politici de sănătate publică , Leadership în sectorul public -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita Denumirea postului consilier juridic, grad profesional superior Compartimentul: DEZVOLTARE COMUNITARA SI CONTENCIOS Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diploma de licenta, în domeniul juridic – drept -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 7 ani Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: data 25.04.2019 ora.10.00 la sediul instituției. Interviu: se va susţine în termenul de 5 zile de la data afișării rezultatelor probei scrise, sau în termenul prevăzut la art.56 din H.G. nr.611/2008, la sediul institutiei. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial. Document editat de Oficial Press Date contact: Date contact: Primăria Caianu Str. Principală, nr. 48, tel. 0264 280007, e-mail: secretar.comuna@primariacaianu.ro, judetul Cluj Persoana de contact: Cosmin Maglas –secretarul comunei