Primăria comunei Recea-Cristur a transmis o informare prin care anunță cetățenii că documentele tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale au fost publicate.

„În atenția cetățenilor din comuna Recea-Cristur

Unitatea administrativ-teritorială Recea-Cristur, județul Cluj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 70 – în locul numit popular “Fanate , Valea din mijloc”, 71 – în locul numit popular “Magura ”, 79 – în locul numit popular “Dealul Racii”, 88 – în locul numit popular “Groapa vii”, 89 – în locul numit popular “Poiana Lunga , Bouriste ”, 90 – în locul numit popular “Leurdeana , Sub Carpini , Rat Leurdeana ” , începând cu data de 05.02.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Recea-Cristur, județul Cluj, conf. art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, au transmis reprezentanții comunei.