Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca este încă o dată în centrul unui conflict de proporții, după ce managerul spitalului, Claudia Gherman, a încercat în diferite forme înlăturarea Cameliei-Alexandrina Santa din funcția de Șef Serviciu Achiziții Publice, cel mai probabil, pentru a-i face loc unui apropiat. Conflictul a culminat cu un un dosar deschis pe rolul Tribunalului Cluj, care a arătat încă o dată presiunile la care sunt supuși angajații SCJU Cluj-Napoca și comportamentul abuziv al managerului. 

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Claudia Gherman, nu ține cont de lege când vine vorba de interesele personale și se folosește de funcția pe care se chinuie să o înțeleagă și să o gestioneze de mai bine de un an, pentru a face „ordine” prin unitatea medicală cu orice preț.  Alături de celelalte personaje „extra-capabile” din conducere, hărțuiește constant angajații,  iar când persoanele „vizate” nu pleacă de bunăvoie, încep chemările în comisii de disciplină, amenințările, retrogradarea din funcție, concursurile organizate fără știrea nimănui, schimbarea cheilor de la propriul birou și multe altele. 

Sancțiunile de la SCJU sunt date oricui stă în calea conducerii

La sfârșitul anului trecut, Claudia Gherman voia să elibereze cu orice preț funcția de Șef Serviciu Achiziții Publice, ocupată de Camelia-Alexandrina Santa, cel mai probabil îi promisese postul altcuiva și nu voia să dezamăgească. Însetată de puterea conferită de funcție și pusă pe „ordine”, Claudia Gherman a tras sforile necesare ca să o înlăture cât mai rapid pe Camelia-Alexandrina Santa, emițând decizia nr. 2439/02.12.2021 prin care a decis sancționarea disciplinară cu  retrogradarea din funcţie şi acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus  pe o durată ce nu poate depăşi 60 zile.  

În cuprinsul acestei decizii se vorbește despre efectuarea unei cercetări cu privire la  neonorarea referatelor pentru kituri de recoltare, despre efectuarea unor proceduri de licitaţie, însă nu este descrisă fapta  care constituie abatere disciplinară.  Prin descrierea faptei, decizia de sancţionare disciplinară trebuie să cuprindă o serie de  date şi informaţii suficiente pentru a putea stabili contextul în care aceasta a fost săvârşită,  acţiunile sau inacțiunile efective ale salariatului, legătura acestora cu îndeplinirea sarcinilor de  serviciu, consecinţele faptei şi eventualul prejudiciu produs angajatorului, însă managerul SCJU nu a dat niciun detaliu de acest gen. 

În consecință, Camelia-Alexandrina Santa a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, în urma căreia Tribunalul Cluj a emis o hotărâre prin care a arătat încă o dată abuzurile Claudiei Gherman. 

„Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta. Anulează Decizia nr. 2439/02.12.2021 emisă de pârât. Dispune reîncadrarea/reintegrarea reclamantei pe funcția avută anterior retrogradării, respectiv Șef Serviciu Achiziții Publice, Obligă pârâtul la plata unei despăgubiri egală cu diferența de salariu neîncasată ca urmare a măsurii luate de retrogradare pe o durată ce nu poate depăși 60 de zile a subsemnatei, Obligă pârâtul să vireze contribuţiile către bugetul consolidat de stat a tuturor contribuțiilor pentru asigurările sociale prevăzute de lege, aferente întreg salariului de bază, Obligă pârâtul să efectueze mențiunile în registrul de evidență al salariaților (REVISAL) în ceea ce privește hotărârea pronunțată în prezentul dosar,

Respinge petitul de obligare a pârâtului la plata daunelor morale în sumă de 80.000 lei — cu titlu de prejudiciu moral. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.”, se arată în soluția pe scurt emisă de instanță. 

Claudia Gherman, în „campania” de înlocuire a şefilor de departamente

Camelia-Alexandrina Santa este angajată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca din vara anului 2015, fiind încadrată inițial, pe funcția economist – Șef Serviciu Achiziții  şi ulterior, prin Decizia nr.903/2.07.2018, pe funcția de Șef Serviciu Achiziții Publice – Contractare. 

În cererea de chemare în judecată, Camelia-Alexandrina Santa susține că problemele din unitatea medicală au început după schimbarea fostului manager al Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca, Petru Şuşcă şi înlocuirea acestuia cu actualul manager, Claudia Gherman. 

„Doamna manager, de când a fost numită în funcție, a început „campania” de înlocuire a şefilor de departamente, în special, cu persoane agreate de dânsa. În acest sens au început o serie de abuzuri şi împotriva persoanei subsemnatei, care au culminat, într-un timp foarte rapid cu o serie de decizii de sancționare, din diverse motive, pe care subsemnata am început să le contest pe calea procedurilor legale.”, susține Camelia-Alexandrina Santa. 

Decizia de sancționare, nelegală

În decizia de sancționare emisă de Claudia Gherman se arată că „în urma audierii d-nei Santa Camelia, din data de 25.11.2021 şi a studierii documentelor aduse spre analiză, în data de 26.11.2021, comisia a constatat că: 

– prin această licitație s-a adus un prejudiciu instituţiei şi s-a încălcat legea deoarece din punct de vedere al Legii nu este legal să demarezi o altă procedură pentru încheierea unui Acord Cadru atâta timp cât există un Acord Cadru în derulare şi valabil; 

– în cadrul Serviciului Achiziții nu există proceduri aplicabile şi nu există organizare a activităţii la nivelul acestui serviciu, ceea ce produce întârzieri în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi astfel întârzieri în aprovizionarea cu materiale a unității sanitare aducând prejudicii în exercitarea actului medical. (…) Prin nesoluţionarea referatelor de necesitate și analizând activitatea dnei. Ec. Camelia Santa ca Șef Șerviçių Achiziţii şi având în vedere că în decurs de mai puțin de un an a primit două sancțiuni pentru abateri în serviciu, membrii Comisiei de disciplină hotărăsc retrogradarea din funcţia de Șef Serviciu Achiziții pe o perioadă de max. 60 zile.” 

În contestația formulată, Camelia-Alexandrina Santa a invocat nelegalitatea deciziei de sanctionare ce rezultă din lipsa calității de angajator a Claudiei Gherman pentru a dispune sancțiunea disciplinară. Mai exact, potrivit legii sancțiunea disciplinară poate fi dispusă numai de către angajator, în acest caz Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, însă decizia a fost emisă de către Claudia Gherman. Un alt aspect invocat face referire la lipsa descrierii faptei care constituie abatere disciplinară. În decizia de sancționare sunt descrise două fapte: nu s-au achiziționat materialele din referatele din decizie, respectiv s-au achiziționat, totuși, materialele, dar la un alt preț, cauzator de prejudicii, iar cercetarea disciplinară este efectuată doar cu privire la lipsa de materiale, iar nu şi cu privire la vreun posibil prejudiciu. 

Cu privire la temeinicia deciziei de sancționare, Camelia-Alexandrina Santa a arătat că angajatorul trebuie să facă dovada temeiniciei și legalității măsurii luate, întrucât deține toate datele, probele şi informațiile pe care se întemeiază măsura dispusă.  

„Sancțiunea a venit după numeroase presiuni şi încercări eşuate, de a mă obliga să-mi dau demisia”

Camelia-Alexandrina Santa a arătat, în cererea de chemare în judecată, că decizia de sancționare a fost luată abuziv, după mai multe presiuni și încercări de a o obliga să-și dea demisia, pe motiv că managerul Claudia Gherman voia să-și formeze o nouă echipă de lucru în funcție de interesele personale, nicidecum ale pacienților, arată Gazeta de Cluj.

„Nu există dovezi care să fie de natură a duce la concluzia că subsemnata nu mi-aș fi respectat îndatoririle de serviciu, sau care ar fi rezultatul nerespectării îndatoririlor de serviciu, culpa fiind practic inexistentă. (…) Subsemnata arăt faptul că, decizia de sancţionare a fost luată în mod discreționar, abuziv, de către conducerea societății angajatoare, după numeroase presiuni şi încercări eşuate, de a mă obliga să-mi dau demisia, pe considerentul că noul manager dorea să își formeze o altă echipă de lucru, aspecte care nu au avut nicio legătură cu faptul că nu mi-aș fi îndeplinit obligaţiile de serviciu. 

În ceea ce priveşte calificarea faptei ca fiind abatere disciplinară, țin să menționez că pentru a considera o faptă abatere disciplinară este necesar ca salariatul să o săvârşească cu vinovăție, ori nu se poate reține vinovăţia subsemnatei, ca element constitutiv al abaterii disciplinare, condiție a antrenării răspunderii disciplinare, atâta vreme cât nu au fost dovedit faptul că în mod culpabil nu mi-aş fi respectat obligațiile de serviciu. 

Or, elementul declanşator al răspunderii disciplinare îl constituie încălcarea de către angajat în mod culpabil a obligatiilor sale de serviciu. iar aplicarea unei sancțiuni disciplinare nu poate să depindă de un element aleatoriu. inexistent, astfel că sancționarea subsemnatei a fost una dorită de noul manager, pe temeiuri abuzive şi şicanatoare, motiv pentru care sancționarea subsemnatei este nelegală.”, se arată în documentele cuprinse la dosar.

Este limpede că managerul Claudia Gherman a dat o sancțiune de dragul de a o da, fără un temei clar, fără o justificare, în speranța că va elibera încă un post care ar fi putut fi ocupat de unul dintre cei ce-i stau sub aripă și abia așteaptă încă un concurs cu dedicație. 

Politica „performantă” de resurse umane

În România ultimilor ani s-a vorbit constant despre spitale falimentare și un sistem medical eșuat, din cauze multiple: politicieni, instabilitate economică, management deficitar, medici care nu făceau onoare meseriei pe care o practicau. Din păcate, pe când în restul țării lucrurile încep să se miște, cel mai mare spital din Cluj (și din regiunea Transilvaniei), sub mâna de chirurg cu trei specialitati a Claudiei Gherman, încasează lovitură după lovitură. Deși, dacă e să evaluăm cazurile de malpraxis în care Claudia Gherman este principalul acuzat, deducem ușor că nu are nici măcar îndemânare să opereze, darămite să conducă un spital cum e SCJU. Aminteam într-un articol anterior de lipsa de transparență și greșelile absurde de management pe care Claudia Gherman le-a făcut în domeniul resurselor umane. Desigur, la momentul respectiv, aproape că îi acordam doamnei prezumția de nevinovăție.

Cazul chirurgului plastician Lucian Fodor, gonit de doamna Gherman, probabil intimidată de performanțele net superioare ale dr. Fodor, ne-a făcut să investigăm îndeaproape problema demisiilor în lanț din spital. Spre surprinderea noastră, cazul dr. Fodor și al dr. Raluca Sobec, alături de medicii care făceau gărzi în cadrul Compartimentului de Chirurgie Plastică, nu e izolat. 

Sub presiunile și hărțuirile constante ale Claudiei Gherman, o bună parte din medicii din Clinica Chirurgie I au plecat în privat. Cu ei, asistenții medicali. 

Cine a plecat?

De când Claudia Gherman a preluat conducerea spitalului, constatăm că mai mulți medici cu reputații prestigioase au demisionat sau și-au luat concediu fără salar. Să fie oare doamna Gherman atât de intimidată de performanță, încât gonește din echipă orice om cu competențe și coloană vertebrală? 

Vă lăsăm pe dumneavoastră să analizați lista medicilor demisionari: 

Dr. Lucian Fodor (medic chirurg, fostul șef al Compartimentului Chirurgie plastică)

Dr. Raluca Sobec (medic chirurg, Compartiment Chirurgie Plastică)

Conf. Dr. Horațiu Rotaru (medic chirurg, fostul șef al Compartimentului Chirurgie Maxilo-Facială)

Dr. Radu Motocu (medic chirurg – Clinica Chirurgie Generala I)

Dr. Radu Drașoveanu (medic chirurg – Clinica Chirurgie Generala I)

Dr. Monica Mleșnițe (medic ATI, fost șef al Secției Clinice ATI I)

Dr. Doinel Rădean (medic ORL)

Acestora, se adaugă și demisii masive în rândul personalului administrativ. Să fie pură coincidență că Serviciul tehnic și aparatura medicala, Biroul administrativ, Biroul Comunicare, Biroul Resurse umane sau Serviciul de management al calității au rămas toate fără șef, după ce angajații au demisionat în lanț, într-un interval de câteva luni de la instalarea noii conduceri? 

În principiu, Claudia Gherman s-a instalat la conducere și a început să decapiteze orice structură a spitalului (medicală sau administrativă) care nu i-a fost pe plac. Sau i-a îndepărtat pe cei care i-au văzut incompetența crasă? 

Cum se hărțuiește un angajat atunci când vrei să plece? 

Dacă nu e pricepută la conducerea unui spital, Claudia Gherman face ce poate: hărțuiește constant angajații care chiar vor să-și îndeplinească meseria, cu demnitate și profesionalism. Iar când persoanele „vizate” nu pleacă de bunăvoie, încep chemările în comisii de disciplină, amenințările, retrogradarea din funcție, concursurile organizate fără știrea nimănui, schimbarea cheilor de la propriul birou etc.

Nu e posibil așa ceva veți spune! Ba da. Este. Se întâmplă într-unul din cele mai respectate spitale publice din România. Și, cu tristețe, nu putem decât să constatăm că, din toată sceneta de prost gust creată de Claudia Gherman, cel mai mult suferă pacienții. Oamenii simpli… Ăia mulți care n-au telefonul cuiva important.