Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu din România, organizează duminică, 13 noiembrie, ora 18, la Casa Studenților din Cluj Napoca, Spectacolul omagial ”Avram Iancu – suflet românesc”, la împlinirea a 150 de ani de la moartea eroului.

Spectacolul este organizat cu spijinul ansamblurilor folclorice ale Companiei de Transport Public din Cluj Napoca: Dor Transilvan, Rapsodia Someșană și Mugur de Dor, și participarea interpreților Marius Ciprian Pop, Adriana Irimieș, Nicolae Turcu, Iulia Bucur și Claudiu Ciotleuș.

Cu acest prilej, Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu din România va face o strîngere de fonduri pentru finalizarea grupului statuar „Avram Iancu și tribunii”, grup statuar ridicat de Societatea Avram Iancu din România din donațiile membrilor societății și a locuitorilor Municipiului Cluj Napoca, și dezvelit în 1993 în piața Avram Iancu din Cluj Napoca.

Anul viitor se împlinesc 30 de ani de la dezvelirea statuii și tribunii nu au fost încă ridicați conform proiectului executat de artistul Ilie Berindei.

Monumentul „Avram Iancu și tribunii” s-a dorit a fi un monument de conciliere a comunităților română și maghiară, artistul dorind să ilustreze prin creația sa, mesajul lui Avram Iancu către maghiarii din Transilvania. Intenția artistică pe care Ilie Berindei a atribuit-o posturii lui Avram Iancu (cu sabia la spate și cu mîna dreaptă întinsă spre mulțimea de oameni, în semn împăciuitor) trebuie subordonată prioritar mesajului epistolar adresat de către Avram Iancu contelui maghiar Simonffy: „(…) de credeți în cer un Dumnezeu și pe pămint o patrie, luați alte mijloace de a trata cu noi, convingeți-vă deplin că între noi și voi armele niciodată nu pot hotări (…)”

Demersurile de finalizare a grupului statuar închinat eroului Avram Iancu se doresc finalizate înaintea aniversării Bicentenarului nașterii lui Avram Iancu, în 2024.

Intrarea la spectacol este liberă în limita locurilor din sală.

coral