Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a semnat vineri, 30 iulie, un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, pentru implementarea unui nou proiect.

coral

Contractul de finanțare în valoare totală de 7.265.695 lei, a fost semnat cu Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și are ca scop achiziționarea a 2.000 de laptopuri cu conexiune la internet inclusă pentru 2.000 de studenți beneficiari de bursă socială sau bursă socială ocazională.

UBB va demara astfel procedurile de achiziționare și distribuire a laptopurilor conform unei metodologii interne.

Proiectul a fost depus în cadrul Componentei 1 Acțiunea 2.3.3. apelul 2, Axa Prioritară: Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Operațiunea: Îmbunatățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultura și se va implementa în perioada 2 august 2021- 31 iulie 2022.

„Proiectul vine ca răspuns la nevoia de a asigura accesul studenților UBB care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, la activitățile didactice în mediul on-line, în contextul epidemiologic actual, dar are ca scop secundar și creșterea utilizării tehnologiei în procesul educațional.  Criza pandemică mondială a scos la iveală multiple decalaje inclusiv în rândul studenților UBB subliniind nevoile diverse ale acestora pentru a putea face față corespunzător noilor provocări generate de necesitatea de a se conecta la mediul on-line.  Este adevărat că ne dorim reînceperea anului universitar în format clasic, dar, în egală măsură, ne dorim ca studenții noștri să se bucure de măsurile de digitalizare implementate în ultima perioadă în cadrul universității noastre”, declară managerul proiectului, prof. univ. dr. Dan Lazăr, prorectorul responsabil cu finanțarea, digitalizarea și relația cu studenții.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, subliniază că „acest proiect se încadrează într-un context mai larg,  UBB asumându-și statutul de universitate românească world-class (QS*****) care promovează excelența, dar, care, ca instituție publică, este sensibilă și la nevoia de incluziune. În același context, UBB a mărit, din resurse proprii, numărul burselor sociale pentru a ajuta toți studenții care indeplineau criteriile minimale pentru obținerea unei burse socială să facă mai bine față pandemiei”.