Continuăm modernizarea coridorului de est.Sunt în curs de reabilitare trotuarele de pe strada Calea Victoriei.

coral

Și această stradă este cuprinsă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, coridorul de est și va fi transformată alături de străzile: Piața Romană și Ștefan cel Mare.

Astfel, aceste artere principale pe care circulă mijloacele de transport în comun vor fi aduse la un stadiu de utilizare, de nivel european cu piste de biciclete, alveole pentru autobuze și stații moderne. De asemenea, va fi implementat un sistem de management a traficului pentru sporirea securității în traficul auto și pietonal.