Liceul “Onisifor Ghibu” se modernizează; vorbim despre spațiile care găzduiesc clasele V-VIII.

Sunt vizate reabilitarea termică a corpului de clădire existent şi construirea unui nou corp de clădire (creșterea capacității instituției de învățământ, respectiv număr de elevi, număr săli de clasă, număr spații funcționale specializate: laboratoare, sală multifuncțională, sală de mese, grupuri sanitare, vestiare, spații pentru jocuri sportive).

Se dorește inclusiv construirea unei săli de sport.

787 de elevi studiază în prezent în clasele V-VIII la Liceul “Onisifor Ghibu”; ei sunt principalii beneficiari ai proiectului.

Proiectul este finanțat prin FEDR, Programul Operațional Regional 2014-2020.

29 de milioane de lei este valoarea totală a proiectului.

Suma eligibilă pentru finanțare este de 28.193.684,75 lei, din care:

− 23.964.632,05 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%);

− 3.665.179,00 lei din bugetul național (13%);

− 563.873,70 lei cofinanțare din bugetul Municipiului Cluj-Napoca (2%).