Unitatea Administrativ Teritorială Jugețul Cluj este beneficiarul proiectului „Dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Cluj-Napoca”, depus spre finanțare prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Obiectivul specific este Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență. Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. Apelurile de proiecte: POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni – cod apel POR/180/8/2 P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI – cod apel POR/181/8. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității actului medical și asigurarea unui diagnostic și tratament de înaltă calitate tuturor copiilor ce ajung în cadrul Unității de Primiri Urgențe. Prin obiectivul stabilit, proiectul se incadrează în Axa prioritară 8, Obiectiv specific 8.2 al POR– Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe în sensul creșterii calității actului medical și asigurării unui diagnostic și tratament de înaltă calitate tuturor copiilor. Părțile CONTRACTULUI DE FINANȚARE sunt: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj în calitate de beneficiar. Valoarea totală a proiectului este de 6.836.054,90 lei. Valoarea totală eligibilă este de 6.836.054,90 lei din care: • 4.785.238,43 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (70%); • 1.914.095,38 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (28%); • 136.721,09 lei cofinanțare din bugetul Județului Cluj (2%). Finanțare nerambursabilă acordată de către AM/OI în sumă maximă de 6.699.333,81 lei Perioada de implementare a proiectului este de 47 de luni respectiv în perioada 01.01.2018 – 30.11.2021.