Institutul de Studii Financiare, având ca parteneri instituționali Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București, are deosebita plăcere să vă invite la Conferința Europeană a Serviciilor Financiare ECFS 2024 DIGITALIZARE & SUSTENABILITATE ÎN SECTORUL FINANCIAR – REGLEMENTĂRI ȘI PRACTICI RECOMANDATE, Ediţia a VIII-a , în perioada 28-29  martie 2024, la Braşov, Hotel Qosmo.

Digitalizarea și sustenabilitatea sunt două teme deosebit de importante în evoluția sectorului financiar în era modernă. În timp ce digitalizarea aduce cu sine inovații tehnologice care schimbă modul în care se desfășoară activitățile financiare, sustenabilitatea devine tot mai centrală, reflectând nevoia de a aborda provocările legate de schimbările climatice și de mediu, precum și de a promova o dezvoltare economică durabilă și etică.

În contextul digitalizării, instituțiile financiare sunt presate să se adapteze rapid la noile tehnologii și să-și îmbunătățească serviciile pentru a răspunde cerințelor unei lumi conectate digital. Acest lucru implică implementarea soluțiilor fintech, utilizarea inteligenței artificiale pentru analiza datelor financiare, dezvoltarea plăților digitale și multe altele. Reglementările în acest domeniu trebuie să țină pasul cu schimbările tehnologice și să asigure un mediu sigur și transparent pentru tranzacțiile financiare online.

Conferinta Valentin Ionescuu

 

Pe de altă parte, integrarea sustenabilității în sectorul financiar presupune adoptarea unor practici responsabile în ceea ce privește investițiile, finanțarea proiectelor cu impact pozitiv asupra mediului și comunității, precum și raportarea transparentă a performanței ESG (Mediu, Social, Guvernanță). Reglementările și practicile recomandate în acest sens vizează să asigure că activitățile financiare contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și la gestionarea riscurilor asociate schimbărilor climatice și altor aspecte legate de sustenabilitate.

Ajunsă la cea de-a VIII-a ediție, Conferința Europeană a Serviciilor Financiare (ECFS) este un eveniment de prestigiu ce reunește lideri din industria financiară, reglementatori și experți din întreaga Europă pentru a discuta despre tendințele și provocările din sectorul financiar.

În cadrul acestui eveniment, se va pune accentul pe importanța adaptării la era digitală și integrarea factorilor de sustenabilitate în toate aspectele activității financiare.

Temele evenimentului din acest an, includ printre altele:

  1. Impactul digitalizării asupra serviciilor financiare: oportunități și amenințări
  2. Rolul reglementărilor în promovarea sustenabilității sectorului financiar
  3. Asigurările de sănătate, viață, locuințe și prezența asigurătorilor pe piața de capital
  4. ESG în finanțe: tendințe și practici recomandate
  5. Transparența și raportarea sustenabilității în industria financiară digitalizată
  6. Finanțele verzi și investițiile responsabile în era digitalizării
  7. Colaborarea între instituțiile financiare și autorități pentru a stabili un sector financiar mai sustenabil
  8. Educația financiară și conștientizarea sustenabilității: cum pot fi integrate în era digitalizării?

Comitetul de organizare

Prof.univ.dr. Marian SIMINICĂ, Universitatea din Craiova; Director executiv, Institutul de Studii Financiare, București

Cătălin CÂMPEANU, Director Adjunct Institutul de Studii Financiare, București

Prof.univ.dr. Raluca Georgiana LĂDARU, Academia de Studii Economice, Bucureşti; Institutul de Studii Financiare, București

Ieronim ŞTEFAN – Coordonator Departament Educație Financiară, Institutul de Studii Financiare, București.