Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii îi cere preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) să comunice procentul alocat anul trecut de Guvern instanţelor din totalul sumelor necesare pentru plata restanțelor salariale și a ținut cont la alocarea banilor.

Membrii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii invocă, în scrisoarea deschisă adresată preşedintelui ICCJ, rolul CSM de garant al independenţei justiţiei, inclusiv din perspectiva componentei financiare, menţionând şi ”preocuparea” acestuia pentru „funcţionarea sistemului judiciar, raportat la contextul actual din instanţele judecătoreşti, caracterizat de nemulţumire generală pe fondul alocării, lipsite de transparenţă, a sumelor necesare plăţii drepturilor salariale restante la sfârşitul anului 2023, cu efecte negative asupra bunei înfăptuiri a actului de justiţie în beneficiul justiţiabilului”.

Astfel, ei solicită să li se comunice care este procentul alocat instanţelor judecătoreşti, în anul 2023, de Guvernul României, din totalul sumelor necesare pentru plata drepturilor izvorâte din titluri executorii reprezentate de hotărâri judecătoreşti şi acte administrative.

Întrebările CSM

La alocarea către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curţile de Apel a sumelor primite în condiţiile de mai sus, aţi păstrat procentul rezultat din răspunsul la întrebarea nr. 1? Dacă NU, ce procent aţi alocat fiecărei Curţi de Apel, respectiv Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, din sumele scadente în anul 2023, la nivelul fiecăreia dintre acestea?”, adaugă membrii Secţiei pentru judecători.

De asemenea, ei vor să ştie ce criterii au fost avute în vedere la stabilirea procentelor menţionate anterior, „având în vedere că modalitatea de alocare a sumelor de mai sus este percepută ca fiind de natură a încălca independenţa justiţiei din perspectiva componentei financiare şi de a afecta statutul constituţional al judecătorilor”.

Faţă de cele anterior menţionate, vă solicităm, stimată doamnă preşedinte, în considerarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii şi cu respectarea competenţelor legale, să ne comunicaţi în cel mai scurt timp răspunsul dumneavoastră la întrebările mai sus adresate”, conchid membrii Secţiei pentru judecători.

 

coral