Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitaţia pentru ecologizarea zonei contaminate de pe secţiunea 2B a Autostrăzii Braşov-Cluj-Borş. Valoarea maximă estimată a contractului este de aproximativ 157,38 milioane de lei.

Obiectul contractului constă în tratarea şi eliminarea cantităţii de 65.774,85 tone de deşeuri periculoase.

“Luni, 11.01.2021, CNAIR a publicat în SEAP procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului având ca obiect: “Tratarea şi eliminarea deşeurilor constituite din solul contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) şi mercur (Hg) rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrăzii Braşov – Cluj- Borş, secţiunea 2B, km 10+500 şi depozitat în depozitul temporar de deşeuri periculoase de la Fata Dealului, com. Moldoveneşti, jud. Cluj”. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 12.02.2021, ora 15:00″, informează compania într-un comunicat transmis AGERPRES.

Valoarea estimată a contractului este cuprinsă în intervalul 143.078.124 şi 157.385.936,4 lei fără TVA.

Durata de execuţie a contractului va fi de maximum 18 luni. Cel mult o lună reprezintă activitatea de proiectare. Iar 17 luni pentru perioada de execuţie a lucrărilor.

Durata de execuţie de 18 luni poate să scadă în funcţie de durata ofertată de operatorii economici participanţi.

“Precizăm că lipsa finanţării, modificările legislative din domeniul mediului, precum şi lipsa accesului în cadrul depozitului au fost principalele cauze care au dus la imposibilitatea demarării procedurii de achiziţie publică pentru contractarea lucrărilor de decontaminare”, susţin reprezentanţii CNAIR.

În februarie 2020, conducerea CNAIR a decis constituirea unui nou grup de lucru pentru întocmirea Caietului de sarcini, în vederea demarării unei noi licitaţii, deoarece era nevoie de o documentaţie de atribuire completă care să asigure finalizarea proiectului.

În acest sens, având în vedere importanţa şi necesitatea acestei proceduri şi consecinţele implementării asupra mediului, CNAIR invită toţi operatorii economici care îndeplinesc cerinţele de participare să depună oferte până la termenul limită stabilit