Un edil din județul Cluj a fost găsit în stare de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate (ANI).

Este vorba despre primarul municipiului Gherla, Ioan Neșelean care, potrivit ANI, în perioada 15 octombrie 2013 – 2 iunie 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Gherla.

Astfel, Neșelean ar fi încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.

Funcţia de primar şi viceprimar […], preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice […]”, se arată în art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

ANI precizează că „alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”, potrivit art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]. Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, se mai arată în Lege.

Potrivit ANI, Ioan Neșelean a fost deja informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază.

Acesta poate fi asistat sau reprezentat de un avocat și poate prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Primarul municipiului Gherla a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Sursa: monitorulcj.ro