Consiliul Județean Cluj anunță că a luat o serie de decizii care au ca obiect delegarea gestiunii serviciului de operaționalizare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Cluj.

coral

Astfel, au fost adoptate hotărârile care vizează Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de operare a CMID și  Documentația de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului, în cadrul Proiectului ,,Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”. De asemenea, a fost aprobată adoptarea unei soluții temporare de delegare a activității de operare și administrare a depozitului de deșeuri din cadrul CMID, până la finalizarea procedurii competitive de atribuire a contractului de delegare prin concesiune de servicii.

 Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: ,,Prin delegarea serviciului de operare a Centrului de Management al Deșeurilor vom atinge țintele de mediu prevăzute atât în cadrul legislației comunitare cât și în cea națională. În acest fel, contribuim semnificativ la creșterea calității vieții clujenilor precum și la protejarea mediului înconjurător.”

 În acest context, Consiliul Județean Cluj va demara, în perioada următoare, procedura de atribuire a delegării prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului de Management al Deșeurilor Cluj, la finele căreia va fi selectat un prestator de servicii care va derula activitățile prestabilite.