Exmatricularea sub diverse forme a elevilor, suspendarea temporară a acestora, suspendarea dreptului la bursă școlară plus o serie de alte sancțiuni au fost introduse azi în proiectul legii învățământului, prin votul majorității deputaților din comisia de specialitate a Camerei Deputaților. Ministra Educației, Ligia Deca, a declarat că „sancțiunile sunt graduale, adică pleacă de la un avertisment și merg încet-încet” până „cazurile cele mai grave” în care „se poate merge și pe soluția exmatriculării, însă cu drept de reînmatriculare”.
  • Reamintim că elevii nu mai pot fi exmatriculați din învățământul obligatoriu de la 1 septembrie 2022, printr-un act normativ aprobat anul trecut. Ministerul Educației, aceeași instituție care acum susține exmatricularea, susținea anul trecut într-un comunicat de presă în care anunța măsura că „eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor” s-a făcut „având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional”.

Luni, 24 aprilie, Ligia Deca a declarat că „avem o serie întreagă de prevederi care vizează drepturile, obligațiile elevilor, dar și sancțiunile aplicate în cazul încălcării prevederilor legii. Sancțiunile sunt graduale, adică pleacă de la un avertisment și merg încet-încet. Deci sunt sancțiuni care pot viza retragerea unor drepturi, de exemplu a bursei. Sunt acțiuni care pot viza suspendarea pe o perioadă determinată. Ca ultim resort, pentru cazurile cele mai grave se poate merge și pe soluția exmatriculării, însă cu drept de reînmatriculare, iar pe perioada exmatriculării vom prevede în procedura de combatere a violenței în școală consiliere psihologică și general măsuri pentru reabilitare a fiecărui, arată edupedu.ro

Dacă se ajunge la cazul extrem al exmatriculăril, înmatricularea se face în anul școlar următor, însă, înainte de exmatriculare există posibilitatea suspendării temporare pentru un număr de zile, pentru un număr de săptămâni. Așa cum vă spuneam, cred că vor fi foarte puține cazurile care vor ajunge până la această ultimă măsură. Până la această ultimă măsură se aplică toate celelalte”, a declarat Ligia Deca la finalul dezbaterilor de la Parlament.

Amendamentele propuse de PSD și PNL, susținute de Ministerul Educației, au fost votate în comisie și de cei de la AUR, plus reprezentanții minorităților naționale și neafiliați. USR s-a opus acestor amendamente care reintroduc exmatricularea.

Ce formă au amendamentele susținute:

Art. 1022 – (1) Elevii răspund disciplinar pentru încălcarea prevederilor art. 102^1 alin. (2)-(5).

(2) Analiza disciplinară poate fi inițiată de personalul școlar în urma unei încălcări a regulamentelor unității de învățământ preuniversitar sau a comportamentului inadecvat al elevului. Elevul și părinții/tutorii legali sunt informați cu privire la natura încălcării și sunt convocați la o întâlnire formală.

(3) Elevii au dreptul la apărare și nu pot fi supuși unor sancțiuni colective.

(4) Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de învățământ, în cadrul activităților extrașcolare sau în cadrul activităților desfășurate în mediul online.

(5) Sancțiunile ce pot fi aplicate elevilor, în funcție de gravitatea faptei, sunt:

a) observație individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul;

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ;

e) suspendarea elevului pe o durată limitată de timp;

f) preavizul de exmatriculare;

g) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeași unitate de învățământ;

h) exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în altă unitate de învățământ;

i) exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal.

(6) Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât și părinților/tutorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

(7) Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în orice context.

(8) Violența fizică sub orice formă se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare.

(9) Sancțiunile prevăzute la alin. (5) lit. d)-h) nu se pot aplica în învățământul primar.

(10) Sancțiunile prevăzute la alin. (5) lit. f) și g) se pot aplica în învățământul obligatoriu numai în situații foarte grave, când prezența elevului în școală pune în pericol siguranța elevilor sau a personalului din școală, afectând dreptul la educație, respectiv la muncă.

(11) Suspendarea elevului se poate realiza pentru o durată de maxim 5 zile lucrătoare. Un elev nu poate fi suspendat pe durata unui an școlar pentru mai mult de 15 zile lucrătoare.

(12) Elevii care au fost sancționați conform prevederilor alin. (5) lit. e)-h) beneficiază de consiliere, intervenție psihologică și psihoterapie precum și de activități remediale.

(13) Sancțiunile prevăzute la alin. (5) pot fi însoțite și de scăderea notei la purtare.

(14) Procedura de aplicare a sancțiunilor prevăzute la alin. (5) este reglementată de Statutul Elevilor prevăzut la art. 102^1, alin. (8).

(15) Procedura de aplicare a sancțiunilor prevăzută la alin. (14) prevede în mod obligatoriu:

a) informarea elevilor și a părinților/tutorilor legali;

b) intervievarea elevilor, în prezența părinților/ tutorilor legali;

c) după caz, consultarea managerului de caz desemnat de DGASPC, în acord cu Hotârîrea Guvernului nr.  49/2011 și a raportului de evaluare multidisciplinară realizat de acesta;

d) oferirea posibilității de contestare a sancțiunii;

(16) În procesul de sesizare și analiză disciplinară a elevilor, comunicarea cu părinții/ tutorii legali se realizează în absența elevilor, într-un spațiu dedicat, care asigură confidențialitatea, în prezența consilierului școlar și a mediatorului școlar, dacă este necesar.

(17) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unității de învățământ sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

(18) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor școlare.