Un capitol întreg de sancțiuni la adresa elevilor apare în documentul cu cele peste 1.000 de amendamente depuse la proiectele de legi ale Educației, aflat în dezbatere la Camera Deputaților, consultat de Edupedu.ro. Astfel, propunerile apar semnate de „Grupurile parlamentare PNL + PSD (ME)”, fiind făcute de parlamentari împreună cu Ministerul Educației, potrivit Edupedu.ro.

  • Articolul 102 are doua subdiviziuni, doi indici. La primul sunt prevederile care pot fi încălcate și la al doilea sancțiunile, conform amendamentelor depuse.

Drepturile și obligațiile elevilor au fost rescrise astfel:

Art. 1021 – (1) În calitatea de membri ai comunității școlare, beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de a avea acces la educație de calitate și gratuită, în sistemul de învățământ de stat. Accesul la educație presupune și posibilitatea studierii în limba maternă, accesul la servicii de informare și consiliere școlară, profesională și psihologică, conexe activității de învățământ, accesul la biblioteci, săli și spații de sport, computere conectate la Internet, precum și la alte resurse necesare realizării activităților și proiectelor școlare în afara programului școlar, în limitele resurselor umane și materiale disponibile, manuale școlare gratuite;

b) dreptul de a învăța în spații adecvate desfășurării activităților didactice și conexe. Spațiile trebuie să respecte normele de igienă, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor, să fie adaptate particularităților de vârstă și nevoilor de învățare și a numărului de beneficiari primari;

c) dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți participanți;

d) dreptul de a fi protejați împotriva discriminărilor. În acest sens beneficiarii primari beneficiază de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ (…)”