O scrisoare deschisă, semnată de către fostul jurnalist și activistul Daniel Meze, cere constructorilor care activează în Florești, cea mai mare comună din țară, să respecte câteva condiții minime și de bun simț care să asigure un plan urbanistic decent în localitate.

Pe lângă rețele de canalizare, locuri de parcare și spații de joacă pentru copii, Meze mai cere constructorilor să nu construiască blocuri turn lângă clădiri de mici dimensiuni.

Citește mai jos în înregime scrisoarea deschisă 

Scrisoare deschisă

În atenția Constructorilor din Florești

Ne aflăm la început de an, un moment de bilanț, dar și un timp special în care facem planuri de viitor. Cu toții ne dorim un viitor mai bun, o viață decentă, liniștită și prosperă în localitatea noastră. Un viitor în care să avem condiții mai bune de trai și să ne simțim acasă aici în Florești. Din păcate localitatea noastră s-a dezvoltat fără a se ține seama de o logică decentă și o planificare optimă din punct de vedere urbanistic. În consecință, lansăm acest apel, această scrisoare deschisă, către toți constructorii din Florești, cu invitația de a adopta un set de opt propuneri care să ne asigure un urbanism decent și cât mai puține probleme. Nu suntem împotriva construcțiilor, dorim ca Floreștiul să se dezvolte, dar suntem pentru o dezvoltare frumoasă, armonioasă și prietenoasă cu cetățeanul. Suntem convinși că „un bloc bine făcut” este în beneficiul tuturor pentru că apartamentele se vor vinde bine, constructorii vor fi mulțumiți și, de asemenea, noii proprietari vor avea satisfacția de a locui într-o zonă fără probleme majore. Iată cele opt propuneri pe care vă invităm să le îmbrățișați:

1. Realizarea de drumuri publice de acces la noile construcții care să aibă lățimea decentă, cu două benzi de circulație și cu trotuare pentru pietoni. Actualele drumuri private nu sunt deszăpezite, multe dintre ele nu sunt asfaltate și sunt pline de gropi.

2. Realizarea unei rețele de canalizare optime, separate de canalizarea pluvială, astfel încât apele reziduale să nu refuleze.

3. Realizarea unei rețele de alimentare cu apă corect dimensionată care să asigure presiunea necesară tuturor consumatorilor pentru a evita întreruperea alimentării cu apă.

4. Realizarea unei rețele de curent optime, corect dimensionată, astfel încât întreruperile de curent să fie cât se poate de rare.

5. Realizarea de spații verzi în jurul blocurilor în care să se poată amplasa mici locuri de joacă pentru copii, aparate de fitness, bănci și spații de plimbat câinii.

6. Realizarea de parcări subterane și la nivelul solului astfel încât proprietarii de apartamente să aibă cel puțin un loc de parcare asigurat.

7. Realizarea unor spații corespunzătoare pentru colectarea gunoaielor menajere astfel încât să nu avem mormane de deșeuri care să se reverse din pubele.

8. Fiecare nouă construcție să respecte retragerile legale față de proprietățile învecinate și regimul de înălțime din zonă fără a avea situații neplăcute de a construi un bloc turn de 12 etaje lângă un bloc de 3 etaje cum se întâmplă acum.

Cu speranța unui an și a unui viitor mai bun pentru toți floreștenii vă urez „La mulți ani!”

Daniel Meze,

Inițiativa civică „Ordine și Curățenie în Florești”