Municipiul Gherla a intrat oficial în carantină. Locuitorii au voie să iasă doar dacă au un motiv întemeiat și au nevoie de o declarație pe proprie răspundere.

Având în vedere situația epidemiologică din municipiul Gherla generată de coronavirusul SARS-CoV-2Ieri, 04.11.2020, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 8,44 cazuri la 1000 de locuitori, a fost emis ordinul prin care s-a instituit măsura de carantină zonală, începând cu data de 05.11.2020, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Gherla.

❗️Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 
 
❗️Circulația şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

Declarația pe propria răspundere poate fi descărcată de AICI.

❗️❗️Se instituie o serie de măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată:

1️⃣ limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz.

2️⃣ în intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menţionate se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii: 
a. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b.    deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/ domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
c.    deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d.    deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e.    deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
f.    deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g.    deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
h. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i. îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate, eliberarea de documente de identitate sau a celor necesare pentru obţinerea unor drepturi;
j. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k. pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l. alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

3️⃣ în intervalul orar 22.00-06.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d) şi l).
4️⃣ în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
5️⃣ se permite tranzitarea municipiului Gherla de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.
6️⃣ se permite oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc.
7️⃣ se permite oficierea slujbelor de înmormântare doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane.
8️⃣ se permite oficializarea stării civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară.
9️⃣ se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise.
1️⃣0️⃣ se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupune prezenţa „faţă în faţă“ pentru toate unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online.
1️⃣1️⃣ se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
1️⃣2️⃣ se interzice organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.;
1️⃣3️⃣ se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
1️⃣4️⃣ se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
1️⃣5️⃣ se interzice activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare; 
1️⃣6️⃣ se interzice activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
1️⃣7️⃣ se interzice organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
1️⃣8️⃣ se interzice organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
1️⃣9️⃣ se interzice organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
2️⃣0️⃣se interzic toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
2️⃣1️⃣ se interzice organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri.
2️⃣2️⃣ se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program nonstop. 
2️⃣3️⃣ se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.
2️⃣4️⃣ în cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare.
2️⃣5️⃣ operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor.