GOTO Parking, parcarea din incinta Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, informează clujenii de faptul că există posibilitatea ca parcarea să nu poată fi accesată începând cu data de 15 martie 2023.

Această situație se datorează faptului că, în data de 14 martie 2023, reprezentanții Aeroportului Cluj au transmis o adresă prin care au adus la cunoștința reprezentanților GOTO Parking încetarea contractului sectorial de furnizare al utilităților, începând cu a doua zi. Motivul invocat este ajungerea la termen a contractului prin care GOTO Parking beneficiază din partea aeroportului de utilități necesare funcționării, mai exact: Apă-canal, energie electrică (și regie aplicată asupra acesteia), comunicații, transmisii date, salubritate, asistență PSI.

Cu ajutorul acestor utilități funcționează următoarele servicii: punctul de pază, sistemul de bariere, sistemul de iluminat, sistemul de supraveghere (camerele video instalate), precum și alte clădiri, echipamente sau utilaje instalate ulterior de către GOTO Parking.

Menționăm că adresa trimisă după încheiere programului de lucru de către Aeroportul Cluj, prin care anunță refuzul de a mai furniza utilitățile necesare funcționării serviciilor GOTO Parking, nu respectă prevederile contractuale prin care este specificat faptul că părțile vor comunica în scris cu minimum 14 zile înainte de expirarea termenului intenția de a renunța la prezentul contract, având o clauză de reînnoire până în 2024, GOTO Parking fiind un consumator captiv, fiind branșat la rețeaua electrică a Aeroportului.

În schimbul asigurării acestor utilități, GOTO Parking achită lunar contravaloarea acestora, fiind la zi cu plata.

Astfel, potrivit notificării primite de către GOTO Parking din partea Aeroportului Cluj, începând cu 15.03.2023 societatea comercială nu va mai avea asigurată nicio utilitate, astfel că vor exista sincope majore în funcționare putând crea blocaje la intrare și ieșire pentru următoarele două-trei zile.

Prin această acțiune este afectată activitatea normală și siguranță parcării, în consecință are efect negativ și asupra clienților comuni, nu se vor mai putea acționa barierele, respectiv automatele de plată din cauza lipsei de electricitate. De asemenea, această acțiune a reprezentanților Aeroportului Cluj atrage și o încălcare a normelor cu privire la siguranța aeroportuară, întrucât GOTO Parking nu va mai putea asigura paza și accesul în condiții de siguranță în parcare, și, prin urmare,  pot exista repercusiuni grave în cazul unor incidente de securitate.

GOTO Parking face demersuri pentru a rezolva această situație și pentru a aduce în regim de urgență un generator de curent electric în parcare. De asemenea, s-a trimis de urgență o adresă către reprezentanții Aeroportului Cluj prin care se solicită retractarea adresei prin care se anunță restricționarea accesului la utilități.

Parcarea aeroportului trebuie să funcționeze, având la bază interesul superior public, adică interesul pasagerilor și al clienților parcării, și nu un interes privat.

În tot acest context, reprezentanții GOTO Parking își asigură clienții că fac toate eforturile posibile pentru a relua activitatea în cele mai bune condiții și pentru a nu lăsa acest incident să le afecteze planurile de călătorie.