Proces absolut surprinzător pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, acolo unde o tânără a dat în judecată autoritățile locale și a solicitat ”încuviințarea schimbării mențiunii privind sexul înscris în actele sale de stare civilă”. În motivarea cererii sale de chemare în judecată, N.M.-V. a menționat că este o persoană transgender sau transsexual, identitatea sa de gen necorespunzând cu sexul atribuit la naștere.

Potrivit celor declarate de N.M.-V., ea s-a identificat, încă din copilărie, cu o persoană de sex masculin, purtând haine pentru băieți și folosind un limbaj și o postură caracteristice acestora.

”Preocupările mele ca și mic copil, la fel ca și limbajul corporal, au fost cele asemănătoare băieților – hainele pe care le purtam încă din copilărie erau haine băiețești, limbajul meu nonverbal și postura erau cele ale unui băiat și în consecință prietenii pe care mi i-am făcut încă din primele clase la școală, mă percepeau ca o prezentă masculină”, a specificat tânăra din CluJ-Napoca, potrivit motivării instanței de judecată, informează Gândul.

În cererea de chemare în judecată, tânăra N.M.-V. a solicitat încuviințarea schimbării mențiunii pivind sexul înscris în actele sale de stare civilă, și anume din sex feminin în sex masculin. Dar nu numai atât.

Totodată, ea cerut instanței să încuviințeze și toate modificările de stare civilă pe care schimbarea de sex le impune.

Încuviințarea schimbării prenumelui purtat în prezent de către ea și anume a prenumelui M.-V., cu prenumele M.V.

Încuviințarea schimbării codului numeric personal, astfel încât să releve identitatea de sex masculin;

Efectuarea mențiunilor necesare în registrul de stare civilă astfel încât prenumele său să fie M., codul numeric personal să fie unul aparținând sexului masculin, iar sexul să fie masculin;

Eliberarea unui certificat de nastere nou care să certifice sexul masculin, prenumele M. și codul numeric personal aferent sexului masculin, fără a lăsa vreun indiciu care să trădeze schimbarea mențiunilor de mai sus în urma reatribuirii de gen.

Ședința de judecată s-a desfășurat – având în vedere toate circumstanțele acestei cereri formulate de tânăra din Cluj – fără public, iar GÂNDUL.RO prezintă informații exclusive din motivarea instanței.

N.M.-V. a declarat în fața instanței că este o persoană transgender sau transsexual. Este vorba despre acele persoane a căror identitate de gen nu corespunde cu sexul atribuit la naștere, ea identificându-se permanent – ”și cu toată ființa sa” – ca aparținând sexului masculin, identitatea sa de gen fiind una masculină, în timp ce sexul cu care s-a născut este feminin.

Dacă identitatea de gen reprezintă unul dintre cele mai intime aspecte ale vieții private a fiecărui individ, N.M.-V. a subliniat că persoanele transgender trec printr-0 ”suferință acută și permanentă” cauzată de ”incongruența între sexul biologic și identitatea de gen”.

”Suferința care poate fi depășită atunci când aceste persoane reușesc să obțină o echilibrare între identitatea lor de gen și modul în care sunt percepute și tratate de către semenii lor. Unele persoane transgender încep tratamente hormonale și/sau tratamente chirurgicale cu scopul de a-și aduce înfățișarea exterioară cât mai aproape de identitatea lor de gen”, se arată în motivarea instanței de judecată.