Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului „Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din Cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj“ Cod SMIS 123738, depus spre finanțare prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, implementat prin contractul de finanțare nr. 4627/02.09.2019.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității actului medical și asigurarea unui tratament de înaltă calitate tuturor copiilor care ajung în cadrul Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică.

Obiectivul specific este reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică în vederea satisfacerii nevoilor copiilor cu probleme de sănătate mintală, atenție specială acordată copiilor cu risc major, celor aparținând grupurilor minoritare, copiilor lipsiți de îngrijirea părinților, celor care trăiesc în sărăcie sau în conflict cu legea.

Valoarea totală a proiectului este de 19.291.849,57 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 10.700.750,00 lei din care:

  • 490.525,00 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (70%);
  • 996.210,00 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (28%);
  • 015,00 lei cofinanțare din bugetul Județului Cluj (2%).

Valoarea totală neeligibilă este de 8.591.099,57 lei și se suportă din bugetul Județului Cluj.

Prin proiectul „Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din Cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj“ se propune extinderea clădirii atât pe verticală cât și pe orizontală, modernizarea și dotarea acesteia, în vederea creșterii calității actului medical adresat tuturor copiilor care beneficiează de acest tip de servicii medicale.

Perioada de implementare a proiectului este de 78 de luni respectiv în perioada 01.01.2016 – 30.06.2022.