Compania de Apă „Someș” S.A., operator regional aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a publicat în S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) anunțul privind alimentarea cu apă potabilă în localitatea Panticeu.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Obiectivul nostru este acela de a asigura tuturor clujenilor, indiferent de zona în care locuiesc, condiții de trai decente, precum și un acces rapid și facil la o apă de cea mai bună calitate. Ne dorim ca toate etapele să se deruleze într-un ritm alert, astfel încât lucrările propriu zise să poată începe cât mai curând.”

În prezent, în satul clujean Panticeu nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă, sursa de apă a gospodăriilor fiind asigurată din fântâni individuale și izvoare. În acest context, noua investiție vizează realizarea alimentării cu apă din sursa sistemului zonal Cluj, punctul de cuplare fiind pe rețeaua de distribuție a localității Recea Cristur înspre Panticeu. Debitul de apă prelevat va fi transportat gravitațional printr-o conductă în lungime de 3,21 km până la intrarea în sat. Din acest punct, prin intermediul unei stații de pompare, apa va fi transportată la un rezervor de înmagazinare, suprateran, cu volumul de 300 mc, amplasat în extravilanul comunei Panticeu.

Odată cu executarea rețelei de distribuție în lungime de 13,55 km vor fi realizate și 285 de branșamente la imobile. Atât funcționarea rezervorului, cât și a stației de pompare va fi automatizată și monitorizată, inclusă în sistemul SCADA al Companiei de Apă „Someș” S.A.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 6.137.918,17 lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 24 octombrie 2023, ora 15.00.