ANUNȚ

cu privire la desfăşurarea concursurilor de recrutare organizate 

Având în vedere prevederile art. 27, aliniatul 3 din Legea 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe perioada stării de alertă, se suspendă concursurile de recrutare organizate de UAT Municipiul Turda.

Această măsură se aplică pentru următoarele concursuri organizate în vederea ocupării unor funcții publice de execuţie vacante: 

Serviciul constatare, impunere și control 

Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent     – 1 post

Data concurs 02.06.2020

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru 

consilier, clasa I, grad profesional superior        – 3 posturi

consilier, clasa I, grad profesional principal         – 1 post

Data concurs 16.06.2020

Procedura şi calendarul de reluare a concursurilor vor fi anunţate pe site-ul instituţiei, după încheierea stării de alertă.