Camera de Comerţ şi Industrie a României, în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi (CCIA Galaţi), a organizat vineri, 10 februarie, seminarul „Reguli generale de avizare a existenţei cazului de forţă majoră”, un subiect extrem de actual pentru mediul de afaceri care, cel puţin în ultimii ani, s-a confruntat cu o serie de provocări la nivelul desfăşurării activităţii.

CCIR avizează existenţa cazului de forţă majoră la solicitarea scrisă a companiilor. Forţa majoră atrage, după caz, încetarea de drept a valabilităţii contractelor semnate, dacă există imposibilitatea totală şi definitivă de executare a obligaţiilor asumate, respectiv suspendarea executării obligaţiilor contractuale.

CCIR recomandă introducerea în contracte a două noi clauze
Conceptul de forţă majoră este cunoscut de majoritatea sistemelor juridice, dar principiile dezvoltate în legislaţia naţională pot implica diferenţe substanţiale.

„Organizarea acestui seminar a survenit ca urmare a solicitărilor de avizare a cazurilor de forţă majoră pe care le primim la CCIA Galaţi şi care, din nefericire, au foarte multe greşeli de formulare. Există cazuri în care nu este precizată data la care a fost anunţat cazul de forţă majoră sau data la care încetează, punându-ne pe noi în imposibilitatea de a emite avizele respective. Astfel, pot apărea o serie de nemulţumiri în rândul reprezentanţilor companiilor atât vizavi de activitatea noastră, cât şi în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor contractuale. Mă bucură astfel prezenţa la acest seminar al specialiştilor de la CCIR, cei mai în măsură să lămurească, în cadrul evenimentului de azi, toate problemele cu care mediul de afaceri gălăţean se confruntă în legătură cu clauzele de forţă majoră”, a declarat preşedintele CCIA Galaţi, Ion Mocanu.

La rândul său, directorul juridic al CCIR, Elisabeta Perşinaru, a menţionat că acest seminar este un eveniment foarte important pentru mediul de afaceri, în relaţiile pe care acesta le are cu partenerii contractuali fie că vorbim de societăţi din România sau din străinătate, fie că vorbim de autorităţi publice.

„La nivelul CCIR, ne-am confruntat, mai ales pe perioada pandemiei, cu foarte multe cazuri de forţă majoră, ceea ce ne-a oferit însă şi posibilitatea de a dobândi experienţă în acest proces şi, în acelaşi timp, de a putea să identificăm care ar fi soluţiile cele mai bune pentru companii, în ceea ce priveşte introducerea clauzelor contractuale. Astfel, în cadrul acestui eveniment, vrem să vă propunem două clauze de forţă majoră pe care să le inseraţi în contractele dumneavoastră.

Prima este clauza de forţă majoră recomandată de Camera de Comerţ Internaţională de la Paris, o clauză complexă care se aplică mai ales contractelor internaţionale. A doua este o clauză de forţă majoră pe care o propune Sistemul Cameral din România, pe care vă recomandăm s-o introduceţi în contractele dumneavoastră, şi pe care o vom discuta punctual ca să poată fi activată conform scopului ei”, a precizat Elisabeta Perşinaru.