Magistraţii Tribunalului Cluj au dispus în această săptămână, includerea municipiului Turda, în rândul oraşelor cu victime în perioada revoluţiei din 1989 şi eliberarea certificatelor de revoluţionar, pentru un număr de aproape 20 de persoane.

Minuta Tribunalului Cluj, conform muzicainstantelor.ro

Admite acţiunea. Anulează art 1 2 alin, (2), (4) din Hotărârea de Guvern nr. 1412/2004; Anulează Decizia nr. 54/16.07.2015 a Comisiei pentru aplicarea prevederilor art. 91 din Legea nr. 341/2004; Obligă pârâta de rand 1 la includerea ora?ului Turda în categoria localită?ilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau re?inute, în sensul art. 3, alin. (1), lit. b), pct. 3 din Legea nr. 341/2004; Anulează deciziile individuale de respingere a cererilor reclamanţilor de ob?inere a noului certificat în vederea acordării titlului de Luptător pentru Victoria Revolu?iei din decembrie 1989 — Luptător cu Rol Determinant, prin anularea par?ială a următoarelor decizii : – a Deciziei nr. 85/15.09.2015 (în ceea ce îi prive?te pe reclaman?ii: Aron Marinel, Sălăgenn Ioan, Codren Augustin, Moldovan Mircea Dumitru), – a Deciziei nr. 88/18.09.2015 (în ceea ce-i prive?te pe reclaman?ii Vulturar Florin-NicoIae, Bota Nicolae, Miron Vasile Remus, Almă?an Călin Hora?iu), – a Deciziei nr. 61/24.07.2015 (în ceea ce-i prive?te pe reclaman?ii Popescu Marian, Ro?ea Iuliu Mircea), – a Deciziei nr,59 /22.07.2015 (in ceea ce-i prive?te pe reclaman?ii Bodea Toader, Hudren Adrian), – a Deciziei nr,89/21.09.2015 In ceea ce-i prive?tô pe reclaman?ii Tantau Ion,Creta Lucian Liviu, Marcu Marian Mircea ), – A Deciziei nr. 106/06.II.201S (in ceea ce-i prive?te pe reclaman?ii Balcau Ioan, Moca Gheorghiu Dorel). Obligă pârâta de rând 1 la eliberarea certificatelor reclamanţilor în vederea acordării titlului de Luptător pentru Victoria Revolu?iei din Decembrie 1989 — Luptător cu Rol Determinant Obligă pârâta de rând 2 la acordarea de despăgubiri fiecărui reclamant în cuantumul îndemniza?iilor lunare calculate conform art 4, alin. (4) din Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 actualizată, începând cu luna ianuarie 2015 ?i până la acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant. Obligă instituţiile pârâte la plata cheltuielilor de judecată în favoarea reclamanţilor, câte 400 lei în favoarea fiecărui reclamant. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj. Dispune punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Pronunţată azi 2.09.2020

Câteva relatări despre împrejurările în care au fost rănite sau ucise persoane în Turda în decembrie 1989, cuprinse în anchete oficiale, puteţi lectura aici.