Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) implementează proiectul de cercetare cu titlul Membrane interactive dinamice – către selecția adaptativă a funcțiilor (EVOLUTION), încercând să găsească soluții pentru probleme stringente ale societății.

Obiectivele proiectului coordonat de dr. Mihail-Dumitru Bărboiu, de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a UBB vizează fabricarea de membrane permeabile pentru separarea gazelor și purificarea apei prin membrane ultraselective conținând noi canale artificiale de apă. Acestea răspund unor probleme stringente cu care se confruntă societatea actuală, precum: poluarea aerului prin emisii de dioxid de carbon, poluarea apelor ca urmare a activităților agricole și industriale și, nu în ultimul rând, resursele limitate de apă potabilă. Astfel, atingerea obiectivelor proiectului va permite fabricarea de prototipuri de membrane utilizabile pentru captarea directă a dioxidului de carbon din atmosferă, purificarea apelor industriale și desalinizarea apei de mare.

Abordarea originală adusă de proiectul EVOLUTION constă în utilizarea principiilor chimiei supramoleculare, biomimetice naturale pentru dezvoltarea de membrane interactive, adaptative și receptive la stimuli, capabile să își selecteze funcția.

De asemenea, implementarea acestui proiect va conduce la formarea unui nucleu de cercetători, implicând masteranzi si doctoranzi, capabili să abordeze tematici complexe interdisciplinare și va contribui nu doar la dezvoltarea resursei umane înalt calificate, dar şi la creșterea vizibilității internaționale a UBB, având toate premisele de a se dezvolta spre aplicații industriale.

„Proiectul EVOLUTION, prin tematica abordată și infrastructura dezvoltată, creează la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității Babeș-Bolyai un pol de excelență în cercetarea științifică orientată spre dezvoltarea de soluții în domenii de extremă actualitate și cu implicații directe în rezolvarea unor probleme de mediu importante, contribuind astfel la creșterea calității vieții”, afirmă prof. univ. dr. Gabriela Nemeş, Decanul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică din cadrul UBB.

Universitatea Babeș-Bolyai implementează, în urma unei competiţii derulate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, Componenta 9: Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, Iniţiativa 8: „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, un număr de 11 proiecte de cercetare. Fiecare din aceste proiecte este finanţat cu aproximativ 1,4 milione de euro, pe o perioadă de 3 ani.

coral