În urma publicării unei analize bibliografice publicată anul acesta în revista “Sustainable Chemistry for Climate Action” de la editura Elsevier (Daniel Casaban, Elena Tsalaporta, The impact of direct air capture during the last two decades: A bibliometric analysis of the scientific research Part II, Sustainable Chemistry for Climate Action, 2, 2023, 100021, https://doi.org/10.1016/j.scca.2023.100021), prof. dr. ing. Călin-Cristian Cormoș de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) se clasează pe prima poziție la nivel mondial în funcție de factorul Hirsch (H index), pentru cercetările și publicațiile în domeniul captării, utilizării și stocării CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS). Analiza a avut la bază datele din Web of Science pe ultimii 20 de ani.

Rezultatul de față este o recunoaștere internațională a activității depuse de grupul de cercetare coordonat de prof. Călin-Cristian Cormoș care vizează dezvoltarea și implementarea practică a diferitelor tehnologii și metode de decarbonizare a proceselor industriale poluante (de ex. producerea de energie termică și electrică, fabricarea cimentului, metalurgie, procese chimice etc.).

În același timp, această analiza vine să evidențieze contribuția de prim rang a cercetătorilor din România la dezvoltarea de sisteme și aplicații energetice decarbonizate la nivel industrial atât de necesare în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și atingerii neutralității climatice.