Primăria Căianu publică proiectul Hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea documentaţiei P.U.D. pentru Modernizare exploatație agricolă prin construcție hală depozitare și procesare, împrejmuire și racorduri la utilități”, amplasat în comuna Căianu, localitatea Căianu nr. 1C, jud. Cluj,  ce urmează a fi dezbătut în ședința acestui for din 20.12.2019.

coral

Cei interesati pot formula in scris propuneri, opinii si sugestii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de HCL și documentația propusă, în perioada 20.11.2019 – 11.12.2019, la Registratura Primăriei Căianu, situată în comuna Căianu, str. Principală, nr. 48, jud. Cluj sau la adresa de e-mail primaria.caianu@yahoo.com.

Puteti vizualiza mai jos

Proiectul

Avizul

Planul topografic