Municipiul Cluj-Napoca, prin intermediul instituției primpriei, a pierdut nu mai puțin de 113 milioane de lei în instanță, în fața omului de afaceri Sile Pușcaș, asta după ce Emil Boc i-a expropriat acestuia un teren cu o suprafață de 12.095 de metri pătrați, situat în cartierul Zorilor.

Emil Boc i-a oferit inițial afaceristului o despăgubire de 10 milioane de lei pentru teren, prin urmare trebuie să achite o diferență de 102.889.606 de lei, echivalentul a 20,9 milioane de euro, cât a strabilit Tribunalul Bistrița-Năsăud că este compensațiajustă.

Problema este că nu Emil Boc va achita „nota de plată” ci clujenii, deoarece banii vor fi luați din bugetul Clujului, bani care ar fi putut fi folosiți pentru alte investiții care să ridice cu adevărat calitatea vieții din orașul de cinci stele.

„Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a SC F SA, invocată în dosar nr. 1879/117/2022, ca rămasă fără obiect. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului CLM C-N, invocată în dosar nr. 4684/117/2019 (dosar la care s-a trimis dos. nr. 1879/117/2022 ca urmare a admiterii excepţiei litispendenţei). Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC F SA, continuată de SC PSC I SA, în contradictoriu cu pârâtul CLM C-N, obiect al dosarului nr. 4684/117/2019, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC F SA, continuată de SC PSC I, în contradictoriu cu pârâţii UAT M C-N şi LIB SA, obiect al dosarului nr. 4684/117/2019, şi în consecinţă:

Stabileşte despăgubirea în sumă de 113 801 371 lei pentru terenurile expropriate, înscrise în prezent în CF 340693 C-N,nr. cadastral 340693, şi obligă pârâta UAT M C-N, în calitate de expropriator, la plata către reclamanta SC PSC I SA a diferenţei dintre această sumă şi suma de 10 911 765 lei stabilită drept despăgubire prin Hotărârile de stabilire a despăgubirilor nr. 1/28.12.2020, 2/28.12.2020 şi 3/28.12.2020, emise de M C-N – CPA Legii nr. 255/2010 CL C-N.

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta LI B SA în contradictoriu cu pârâţii UAT M C-N, CL al M C-N şi SC F SA, înregistrată sub nr. 2903/117/2021, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bistriţa-Năsăud. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.11.2022.”, se arată în soluția pe scurt a instanței.