Sorin Gadola, fost coacţionar al festivalului Untold, şi Mircea Murariu Ionuţ, fost manager al aceluiaşi festival, au fost condamnaţi la sfârşitul săptămânii trecut de către magistraţii Tribunalului Clujj, fiind găsiţi vinovaţi de infracţiuni legate de traficul şi consumul de droguri. În timp ce dostul manager al Untold, Mircea Murariu Ionuţ, a primit o condamnare de 2 anu şi 20 de zile de închisoare, cu suspendare, Sorin Gadola, coacţionar al festivalului, a fost condamnat doar la amenda penală în valoare de 12.000 de lei, o nimica toată, considerând cine este Ştefan Gadola, tatăl inculpatului şi unul dintre fondatorii Energobit.

Pedepsele reţinute şi aplicate inculpaţilor

1. Mircea Murariu

trafic de droguri de risc în formă continuată şi efectuare de operaţiuni, fără autorizaţia necesară, cu produse susceptibile de a produce efecte psihoactive, în formă continuată, la pedeapsa de : – 1 (un) an şi 8 (opt) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc. Interzice inculpatului pe o durată de 1 an, care începe la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. Interzice inculpatului, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod Penal.

2 două infracţiuni, şi anume trafic de droguri de risc în formă continuată şi efectuare de operaţiuni, fără autorizaţia necesară, cu produse susceptibile de a produce efecte psihoactive, în formă continuată, la pedeapsa de: – 8 (opt) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni cu produse susceptibile de a produce efecte psihoactive, în formă continuată. infracţiunea de deţinere, fără drept, pentru propriul consum de droguri de risc în formă continuată şi în acte materiale ale infracţiunii de efectuare de operaţiuni, fără autorizaţia necesară, cu produse susceptibile de a produce efecte psihoactive, în formă continuată, acte materiale pentru care sunt incidente dispoziţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în privinţa procurării de către consumatorul final a unor substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive la pedeapsa de: – 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu, în formă continuată.

constată că infracţiunile de mai sus au fost comise de către inculpat în condiţiile concursului real de infracţiuni,  aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 1 an şi 8 luni închisoare la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, adică de 4 luni şi 20 de zile, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de: – 2 (doi) ani şi 20 (douăzeci) de zile închisoare

interzice inculpatului pe o durată de 1 an, care începe la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.  în cazul revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, interzice inculpatului, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod Penal.

dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 20 de zile închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod Penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca sau a Asociaţiei Filantropice Medical Creştine Cluj Napoca pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare, cu respectarea dispoziţiilor Legii 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare.

scade din durata pedepsei rezultante aplicate inculpatului, timpul reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu începând cu data de 26.04.2018 şi până la data 05.10.2018.

menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul MMI.

dispune confiscarea specială de la inculpatul MMI a cantităţii de 1,5 grame fragmente de plante cannabis (proba nr. 2a); a cantităţii de 4,7 grame cannabis (proba nr. 2b); a cantităţii de 0,5 grame cannabis (proba nr. 3a), a cantităţii de 13,3 grame cannabis (proba nr. 3b); a cantităţii de 0,3 grame cannabis (proba nr. 4e), rămase în urma analizelor chimice de laborator, ambalate şi sigilate cu sigiliul MAI 18808, ulterior depozitate la camera de corpuri delicte a IGPR, cantităţi ridicate din locuinţa inculpatului, în timpul percheziţiei domiciliare.

dispune confiscarea specială de la inculpatul MMI a cantităţii de 3,6 grame de cannabis, rămasă din proba care a format obiectul raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 1819201/08.03.2018, întocmit de Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul B.C.C.O. Cluj-Napoca, substanţă provenită din prima cumpărare autorizată, ce a fost predată lucrătorului de poliţie judiciară delegat în cauză, ambalată şi sigilată cu sigiliul MAI nr. 18808, ulterior depozitată la camera de corpuri delicte a IGPR. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, dispune confiscarea specială de la inculpatul MMI a cantităţii de 3,5 grame de cannabis, rămasă din proba care a format obiectul raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 1819271/03.04.2018, întocmit de Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul B.C.C.O. Cluj-Napoca, provenită din a doua cumpărare autorizată, ce a fost predată lucrătorului de poliţie judiciară delegat în cauză, ambalată şi sigilată cu sigiliul MAI nr. 18808, ulterior depozitată la camera de corpuri delicte a IGPR.

dispune confiscarea specială de la inculpatul MMI a unui cântar electronic pe care s-a pus în evidenţă THC (proba nr. 1); a unui dispozitiv pentru mărunţit pe care s-a pus în evidenţă THC (grinder – proba nr. 4c); a unei pipe pe care s-a pus în evidenţă DMT, cannabidiol, THC şi cannabinol (proba nr. 4f) şi a unei pipe pe care s-a pus în evidenţă nicotină, THC şi cannabinol (proba nr. 4g), bunuri ambalate şi sigilate cu sigiliul MAI 18808, ulterior depozitate la camera de corpuri delicte a IGPR, care au fost folosite de către inculpat la comiterea faptelor reţinute în sarcina sa.

dispune confiscarea specială, de la inculpatului MMI a sumei totale de 400 de lei, pe care acesta a obţinut-o ca urmare a vânzării de droguri de risc către colaboratorul autorizat; a sumei totale de 25.000 de lei pe care acesta a obţinut-o ca urmare a vânzării de droguri de riscă către inculpatul GS; a sumei de 50 de lei, pe care acesta a obţinut-o ca urmare a vânzării unui gram de cannabis către consumatorul CR.

2. Gadola Sorin

două infracţiuni şi anume de deţinere, fără drept, pentru propriul consum de droguri de risc în formă continuată şi de efectuare de operaţiuni, fără autorizaţia necesară, cu produse susceptibile de a produce efecte psihoactive, în formă continuată, la pedeapsa de: – 12.000 (douăsprezece mii) lei amendă penală cu executare, adică echivalentul a 120 zile amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 100 lei (120 zile x 100 lei = 12.000 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc fără drept pentru consum propriu în formă continuată.

dispune confiscarea specială de la inculpatul GS a cantităţii de 4,5 grame cannabis (proba nr. 1), rămasă în urma analizelor chimice de laborator, ambalată şi sigilată cu sigiliul MAI 18808, ulterior depozitată la camera de corpuri delicte a IGPR.

dispune confiscarea specială de la inculpatul GS unui grinder metalic de culoare neagră, inscripţionat „Amsterdam” (proba nr. 2), folosit de către inculpat la comiterea faptei reţinute în sarcina sa, ambalat şi sigilat cu sigiliul MAI 18808, ulterior depozitat la camera de corpuri delicte a IGPR.

dispune confiscarea specială de la inculpatul GS a unui telefon mobil iPhone, pe care acesta l-a folosit la comiterea infracţiunii.

dispune restituirea către inculpatul GS a unui laptop împreună cu cablul de alimentare, introdus într-un sac de plastic de culoare neagră, sigilat cu sigiliul MAI nr. 18824, numerotat cu nr. 2, datat şi semnat de către inculpatul GS, ridicat de la inculpatul GS cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa acestuia deoarece laptopul mai sus identificat nu are legătură cu cauza.

II.  achită pe inculpatul GS pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni fără autorizaţie prealabilă cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată (două acte materiale), deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală. obligă inculpatul MMI să plătească în favoarea statului cheltuieli judiciare în sumă de 5.000 lei, iar pe inculpatul GS îl obligă să plătească în favoarea statului cheltuieli judiciare în sumă de 1.500 lei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare cu reprezentanta Parchetului şi cu inculpaţii. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 ianuarie 2019, în lipsa participanţilor.