Primarul comunei Tureni, doamna Elena Daniela Mănăilă, a avut o întrevedere cu prefectul județului Cluj, doamna Irina Munteanu, pentru a aborda subiecte de interes legate de dezvoltarea comunei și județului.

Întâlnirea a fost caracterizată de o discuție constructivă și deschisă, în vederea identificării oportunităților de dezvoltare pentru comuna Tureni, precum și a evaluării progresului și direcției generale a județului Cluj.

Doamna Elena Daniela Mănăilă și doamna Irina Munteanu au abordat aspecte legate de perspectivele de dezvoltare ale comunei Tureni, concentrându-se pe domeniile infrastructurii, serviciilor publice, turismului și mediului de afaceri local. În acest context, au fost discutate strategii și proiecte viitoare, având ca scop crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea economică și socială a comunității din Tureni.

Un subiect deosebit de important discutat în cadrul întâlnirii a fost campania de cadastrare gratuită a imobilelor care se desfășoară în comuna Tureni. Prin această inițiativă, autoritățile locale își propun să faciliteze procesul de înregistrare și evidență a proprietăților, oferind locuitorilor siguranță juridică și acces facil la servicii și facilități publice.

Ambele părți au exprimat determinarea lor de a colabora strâns și de a implementa măsuri concrete pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a județului Cluj și a comunei Tureni. Eforturile comune vor fi concentrate pe îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și crearea unui mediu favorabil dezvoltării comunității.

Primarul comunei Tureni, doamna Elena Daniela Mănăilă, și prefectul județului Cluj, doamna Irina Munteanu, sunt convinse că, prin cooperarea strânsă între instituțiile implicate, pot fi realizate progrese semnificative în dezvoltarea județului Cluj și a comunei Tureni.