Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Facultatea de Matematică și Informatică, a inițiat din anul universitar 2023-2024 un program de master în limba engleză în „Securitate Cibernetică”, menit să pregătească viitorii specialiști în acest domeniu de o importanță vitală în contextul trecerii la societatea informațională.

Cursurile noului program încep în luna octombrie a.c., odată cu anul universitar 2023-2024, admiterea aducând o concurență peste așteptări. Peste 40 de studenți, inclusiv din străinătate, admiși în cadrul programului vor deveni specialiști în domeniul Securității Cibernetice, candidații admiși putând opta inclusiv pentru a studia un an universitar la alte universități de renume din Europa.

Programul este primul și momentan singurul program de master din România acreditat de către EIT Digital, fiind astfel recunoscut și pe plan internațional, UBB fiind susținută în dezvoltarea și implementarea lui de Computacenter, un partener tehnologic de renume.

În condițiile unei lipse acute de specialiști în domeniul securității cibernetice,  ale unui vid de cunoaștere și ale subestimării pericolelor aduse de amenințările din domeniu, programul este menit să formeze specialiști în domeniul Securității cibernetice pentru a umple acest vid, planul de învățământ fiind atent construit pentru a asigura formarea competențelor fundamentele în domeniul securității cibernetice cu scopul satisfacerii cerințelor pieței muncii în acest domeniu.

Printre avantajele programului se numără:

  • Planul de învățământ care vizează acumularea de cunoștințe fundamentale în domeniul securității cibernetice prin discipline precum: Criptografie, Managementul riscurilor și auditul de securitate, Securitate web și în Internet, Securitatea și administrarea rețelelor, dar și de cunoștințe complementare care țin de securitatea software prin discipline precum Noțiuni avansate de securitate software, Securitatea aplicațiilor pentru dispozitive mobile, Analiza programelor pentru securitatea software, Securitatea infrastructurii și aplicațiilor cloud. Se oferă astfel o perspectivă multiplă asupra domeniului securității cibernetice, fiind abordate aspecte care țin de diverse componente ale acesteia: securitatea sistemelor și a rețelelor, securitatea proceselor și a organizației sau securitatea software-ului în sine.
  • Componenta puternică de inovare și antreprenoriat a programului. În planul de învățământ există o serie de discipline menite să contribuie la dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților, precum Antreprenoriat în IT, Metodologii agile de management al proiectelor, Managementul inovației, Principiile unei economii digitalizate.
  • Planul de învățământ care respectă recomandările EIT Digital (European Institute of Innovation & Technology) privind masteratele în domeniul Securității Cibernetice. Recomandările EIT Digital sunt legate atât de componenta de securitate cibernetică a planului de învățământ, cât și de componenta de inovare și antreprenoriat.
  • Posibilitatea de a obține concomitent două diplome de master de la două universități europene de top (double degree) și de certificare din partea EIT Digital.

Mai multe informații despre program sunt disponibile în pagina dedicată acestuia.

„Prin acest program UBB vine în întâmpinarea nevoilor societății și a temelor “hot topic” din domeniu.  Și vine în stilul caracteristic, adică cu un program academic organizat după cele mai bune standarde internaționale, organizat într-o limbă de circulație internațională, cu parteneri profesionali de prestigiu și acreditat în rețeaua de prestigiu a European Institute of Innovation and Technology (EIT Digital). Iar acest lucru se vede deja prin numărul mare de masterazi, din țară și din străinătate, care fac deja parte din comunitatea UBB“, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Decanul Facultății de Matematică și Informatică a UBB, prof. univ. dr. Anca Andreica, subliniază că în această perioadă în care lumea se bazează pe tehnologie mai mult decât oricând, există la nivelul societății un deficit de competențe în zona securității cibernetice, fapt care reprezintă o provocare majoră în regiunea noastră. A face parte prin intermediul acestui program din EIT Digital Master School on Cybersecurity este o oportunitate excelentă pentru noi ca facultate de a contribui la progresul cunoașterii în acest domeniu și de a învăța studenții cum să identifice potențialele riscuri și vulnerabilități, să evalueze impactul acestora dar și să răspundă eficient la amenințările informatice”.

Potrivit lui Mihai Nadăș, Managing Director Computacenter Romania, „Computacenter este onorată să se implice în programul de masterat Cybersecurity și să contribuie la formarea studenților în competențe-cheie precum tehnologiile emergente, aplicații cloud și securitatea cibernetică. Această inițiativă reprezintă o colaborare valoroasă între mediul academic și cel privat, demonstrând angajamentul nostru continuu față de educație, cercetare și inovație. Prin implicarea noastră, ne asigurăm că o nouă generație de specialiști beneficiază de un fundament solid și sunt pregătiți să facă față provocărilor dintr-o lume a tehnologiei în continuă evoluție”.

De asemenea, Federico Menna, CEO EIT Digital, precizează că expertiza UBB în ceea ce privește securitatea cibernetică și excelența academică sunt elemente importante implicate în ecosistemul paneuropean al EIT Digital și vor contribui la misiunea rețelei, misiune care constă în crearea oportunităților regionale de creștere economică și a programelor antreprenoriale în sectorul digital. Rolul nostru fiind acela de a introduce inovația digitală în Europa, vedem UBB ca pe un partener esențial pentru viitoarele proiecte paneuropene și ca un jucător-cheie în domeniul securității cibernetice și în cel al cercetării”.