Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a lansat în anul 2022 programul UBBMed în cadrul Școlii de Sănătate („UBB School of Health”), pentru a structura mai bine cercetarea biomedicală deja existentă în universitate, dar neintegrată și necoordonată sistematic, și pentru a dezvolta pe această platformă noi proiecte majore în zona biomedicală (https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/school_of_health).

Programul UBBMed, deși nou înființat, coordonează sau a fost deja inclus în consorții europene majore în domeniu, dintre care cele mai recente sunt următoarele:

  1. În urma unei competiții europene, consorțiul Health coordonat de UBB în cadrul alianței universitare EUTOPIA (https://eutopia-university.eu/) a fost invitat recent de către Comisia Europeană să semneze un contract de finanțare de aproximativ 5.000.000 EURO.

Directorul proiectului, prof. univ. dr. Markó Bálint, afirmă că acest proiect este o oportunitate extraordinară pentru întărirea domeniului biomedical și de sănătate în UBB, cu sprijinul unor școli medicale și de sănătate de tip world-class din EUTOPIA, dar și pentru dezvoltarea unor modele de integrare strategică în logica multi-/inter-/trans-disciplinarității diverselor domenii academice de sănătate, cu impact atât la nivelul universităților membre în alianța EUTOPIA, cât și la nivel european.

  1. UBB face parte dintr-un consorțiu european, coordonat de MediKlaszter Kft, care, în urma unei competiții europene, a fost invitat recent de către Comisia Europeană să semneze un contract de finanțare de aproximativ 1.500.000 EURO, dedicat dezvoltării unui ecosistem de inovare în sănătate, atât în consorțiu, cât și ca model la nivel european. Fără a le epuiza, ecosistemul va fi focalizat pe trei teme cheie: (a) aparatură medicală (medical devices); (b) echipamente în situații de urgență (emergency equipment) și (c) reglementări referitoare la tehnologiile medicale (medical device regulations compliance).

Coordonatorul grupului UBB din cadrul consorțiului, prof. univ. dr. Anca Andreica, declară că experiența UBB în „Big data” și bioinformatică, pe infrastructura supercomputerului UBB, va fi folosită aici inovativ pentru noi dezvoltări în zona sănătății, întărind astfel componenta UBBMed-Tech din cadrul programului UBBMed, alături de crearea unor soluții posibil de generalizat la nivel european.

  1. UBB face parte dintr-un consorțiu european, coordonat de Universitatea din Maastricht, cu un buget al consorțiului deja angajat de aproximativ 8.000.000 EURO, pentru a studia rolul farmacogeneticii în sănătatea mintală.

Pionieratul UBB în țară în consiliere genetică și expertiza world-class în sănătatea mintală, așa cum se vede aceasta în clasamentele internaționale, se vor exprima într-un demers internațional cu implicații teoretice și aplicative extrem de importante. Dincolo de partea clinică ce revine specific UBB și care va debuta în acest an, UBB se va implica transversal la nivelul consorțiului în (a) proiectarea și evaluarea politicilor de confidențialitate, securitate și etică; (b) evaluarea implicațiilor psihologice pe care tratamentul farmacologic personalizat genetic le poate avea; (c) estimarea impactului economic și (d) recomandări privind politicile de îngrijire în sănătatea mintală”, explică lect. univ. dr. Ramona Moldovan, coordonatorul grupului UBB din cadrul consorțiului.

Cu referire al aceste trei noi proiecte majore, rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, subliniază: Ca o universitate comprehensivă, UBB avea nevoie de o componentă biomedicală, pe care am dezvoltat-o astfel încât să fie complementară și cumulativă pentru domeniul sănătății în oraș și în țară, și anume am focalizat-o în principal pe cercetare-dezvoltare-inovare, în domenii în care UBB, direct (ex. sănătate mintală/sănătate publică/tehnologii în sănătate/„health economics”) sau prin parteneriate (ex. (psiho)oncologie), are un avantaj competitiv în țară și la nivel internațional. Aceste noi proiecte majore sunt o consecință normală a acestui demers bine planificat în UBB și vor urma și altele, în cadrul UBBMed existând însă multe alte proiecte în derulare la un nivel mai specific (individual sau la nivelul unor grupuri de cercetare)”, subliniază rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.