LISTA CONTURI PRIVIND PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

CONTURI PERSOANE JURIDICE

Obligatie bugetara Cont buget Impozit cladiri RO46TREZ2192107020102XXX

Impozit teren extravilan RO40TREZ2192107020203XXX Impozit teren intravilan RO90TREZ2192107020202XXX

Mijloace de transport RO65TREZ2192116020202XXX Mijloace de transport lente RO65TREZ2192116020202XXX Taxa drum PJ RO17TREZ21921180250XXXXX

Taxa PSI PJ RO17TREZ21921180250XXXXX

CONTURI PERSOANE FIZICE

Obligatie bugetara Cont buget Impozit cladiri RO96TREZ2192107020101XXX

Impozit teren extravilan RO40TREZ2192107020203XXX

Impozit teren intravilan RO43TREZ2192107020201XXX

Mijloace de transport RO18TREZ2192116020201XXX

Taxa drum PF RO17TREZ21921180250XXXXX

Taxa PSI PF RO17TREZ21921180250XXXXX

Pentru mai multe informații trimiteți solicitările în scris pe adresa de e-mail: impozite@comunaviisoara.ro