Valentin Grigoriu, președintele Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, a remis pe adresa redacției următorul comunicat de presă:

"Subiectul situației Aeroportului Internațional „Avram Iancu” din Cluj a provocat controverse publice pe care le considerăm artificiale, acestea fiind susținute prin manipulări.

Pentru o corectă informare a publicului, dorim să facem următoarele precizări:

1. Abia în a treia ședință a Consiliului de Administrație s-a putut purta un dialog civilizat cu conducerea executivă a aeroportului;

2. În ședința Consiliului de Administrație, desfășurată în data de 21 mai a.c., au fost aprobate situațiile financiare aferente anului 2018 și repartizarea profitului, pentru a asigura participația salariaților la profit și pentru depunerea acestora la organele fiscale abilitate în termenul stabilit de lege;

3. S-au analizat și au fost indicate plafoanele financiare din bugetul de venituri și cheltuieli al aeroportului aferent anului 2019, precum și lista obiectivelor de investiții pentru anul în curs;

4. După ce conducerea executivă a aeroportului va transmite bugetul refăcut conform celor stabilite, Consiliul de Administrație urmează să emită în cel mai scurt timp, hotărârea de avizare a acestuia, necesară înaintării spre aprobare Consiliului Județean Cluj;

5. În pofida faptului că membrii CA au fost informați de către Inspectoratul Teritorial de Muncă – ITM despre caracterul nelegal al declanșării conflictului colectiv de muncă, în cadrul ședinței, aceștia au fost de acord cu acordarea de măriri salariale în cuantum de până la 20% pentru toți angajații Regiei, care să conducă la eliminarea discrepanțelor mari existente la ora actuală. Cu alte cuvinte, promovăm politica „la muncă egală, plată egală” (atașăm adresa ITM)

6. Obiectivele de investiții avizate de Consiliu urmăresc cu prioritate asigurarea calității corespunzătoare unui nivel ridicat pentru locurile de muncă și dezvoltarea sustenabilă a aeroportului pe termen scurt, mediu și lung.

Pe durata desfășurării ședinței extraordinare, în vederea asigurării suportului decizional, membrii CA prezenți au purtat un dialog continuu cu aparatului tehnic al aeroportului, respectiv domnul Iuliu Pop – dir. gen. adj., domnul Todor Florin – șef serviciu securitate, doamna Elena Gliga- șef birou resurse umane și arhivare, doamna Ana Maria Crețu – șef serviciu investiții, doamna Corina Florea – director economic", a spus acesta.