News Flash:

Serviciul public de asistenta Turda face angajari. Vezi ce posturi sunt libere si care sunt cerintele

13 Octombrie 2016
817 Vizualizari | 0 Comentarii
Asistenta sociala Turda

Serviciul public de asistenta Turda anunta faptul ca va organiza, in data de 27 octombrie, un concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii:

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT- 1 post, durata determinata, Centrul comunitar de sanatatesi igiena Poiana
Conditii specifice de participare - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor sociale, specializare in asistenta sociala
- Minim 1 an vechime in specialitatea studiilor sau minim 1 an voluntariat in domeniul asistentei sociale

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT- 1 post, durata determinata, Centrul social de consiliere femei si copii-victime ale violentei domestice
Conditii specifice de participare - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor sociale, specializare in asistenta sociala
- Minim 1 an vechime in specialitatea studiilor sau minim 1 an voluntariat in domeniul asistentei sociale

INGRIJITOR LA DOMICILIU - 1 post, durata determinata, Centrul de zi sisi Centrul de ingrijiri persoane varstnice la domiciliu
Conditii specifice de participare - studii generale, profesionale sau liceale
- cursuri de formare in domeniul ingrijirii persoanelor varstnice la domiciliu sau medico-social

ASISTENT MEDICAL1 post, durata determinata, Centrul de zi si Centrul de ingrijiri persoane varstnice la domiciliu
Conditii specifice de participare - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul asistentei medicale, specializare in domeniul asistentei medicale
- minim 5 ani vechime in specialitate studiilor
Poate participa la concurs persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
 are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UniuniiØ Europene sau a statelor apartinandSpatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 cunoaste limba romana, scris si vorbit;Ø
 are varsta minima reglementata de prevederile legale;Ø
 are capacitate deplina de exercitiu;Ø
 are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru careØ candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alteØ conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuniØ contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiunisavarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptiasituatiei in care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:
- depunerea dosarelor de concurs in perioada13 octombrie-19 octombrie 2016, orele 12,00
- selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor selectiei in perioada 19-21 octombrie 2016
- proba scrisa se va sustine in data de 27 octombrie 2016, orele 09,00
- afisarea rezultatelor probei scrise in termen de maxim o zi lucratoare de la data sustinerii probei
- proba de interviu se va sustine in data de31octombrie 2016, orele 9,00
- afisarea rezultatelor probei de interviu in termen de maxim o zi lucratoare de la data sustinerii probei
- afisarea rezultatelor finale in termen de maxim o zi lucratoare de la data finalizarii ultimei probe a concursului
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si proba de interviu, dupa caz, candidatiinemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si probei de interviul, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Solutionareacontestatiilor si comunicarea rezultatelor la contestatii se va face in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
Bibliografiapentru postul de asistent social practicant din cadrul Centrului comunitar de sanatate si igiena Poiana :
- Legea 215/2001,privindadministratiapublica locala,republicata;
- Legea 477/2004 privindCodul de conduita a personalului contractual;
- Legea 292/2011 legeaasistentei sociale;
- Legea116 din 15 martie 2002privindprevenireasicombatereamarginalizariisociale;

Bibliografiapentru postul de asistent social practicant din cadrul Centrului social de consiliere femei si copii-victime ale violentei domestice;
- .Legea 215/2001,2001 privindadministratiapublica locala,republicata;
- Legea 477/2004 privindCodul de conduita a personalului contractual;
- Legea 292/2011 legeaasistentei sociale;
- Legea 217/2003 pentruprevenireasicombatereacombatereaviolenteiinfamilie,republicata;
- Ordonanta nr. 6/2015 privindmodificarea si completareaLegii nr. 217/2003 pentruprevenirea si combatereaviolenteiinfamilie;

Bibliografiapentru postul de asistent medical -studii superioare din cadrul Centrului de zi si Centrului de ingrijiri persoane varstnice la domiciliu
- Legea 215/2001 privindadministratiapublica locala,republicata;
- Legea 477/2004 privindCodul de conduita a personalului contractual;
- Legea 17/2000 privind protectia persoanelor varstnice
- Tehnicaingrijirii bolnavului-C.Mozes,ed.Medicala Bucuresti 2002:
-cap.4-Tehnica tratamentului-punctul 5: Punctiavenoasa
-punctul 6:Sondajulsispalaturavezicala
-punctul 7:Administrareamedicamentelor
-cap 7-Ingrijirea speciala a unorcategorii de bolnavisi de varsta
-punctul 4:Ingrijireabolnavilorvarstnici

Bibliografiapentru de ingrijitor la domiciliu este:
- Legea 215/2001 privindadministratiapublica locala,republicata;
- Legea 477/2004 privindCodul de conduita a personalului contractual;
- Legea 17/2000 privind protectia persoanelor varstnice;

Acte necesare la dosar:
 cerere de inscriere la concurs;Ø
 copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;Ø
 copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altorØ acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea inØ munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu areØ antecedente penale sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
 adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoareØ eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, care va contine, in clar, numarul, data, numele in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
 curriculum vitae.
 Aviz psihologic de la un cabinet acreditatØ
Proba scrisa se va sustine in data de27octombrie 2016, orele 09.00, la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala Turda, Str Dacia, nr.1 sauinaltalocatiecomunicataintermencandidatilor. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane pana la data de 19 octombrie 2016, orele 15.00. Dosarele se vor verifica de catre comisia de concurs iar rezultatele selectarii dosarelor se vor afisa la sediul institutiei si pe site-ul Primariei municipiului Turda.Informatii suplimentare si bibliografia necesara se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Director Consilier
KotiMonia Oana Moldovan Camelia Dorina

 

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

angajari turda
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2019 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1347 (s) | 34 queries | Mysql time :0.041040 (s)