Consiliul Baroului Cluj a înaintat către Consiliul Superior al Magistraturii și către Curtea de Apel Cluj o adresă, prin care se solicită completarea listei cauzelor care se judecă pe perioada stării de urgentă și utilizarea sistemului de videoconferință și în cazul dosarelor civile.

Redăm mai jos conținutul integral al adresei:

         

   Către,

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

CURTEA DE APEL CLUJ

 

            Consiliul Baroului Cluj, reunit în ședința din 1 aprilie 2020, prin Decan, Flavia Ioana Maier, a hotărât înaintarea prezentei

 

ADRESE

 

            prin care solicităm completarea listei cauzelor care se judecă pe perioada stării de urgență conform listei anexate și, de asemenea, strict pentru aceeasi perioada, utilizarea sistemului de videoconferință și în cazul dosarelor civile, ca regulă de bază și de excepție în același timp de la regulile actuale, din următoarele considerente:

            Pe măsura răspândirii pandemiei instanțele de judecată și-au diminuat drastic activitatea, fiind permisă judecarea unui grup foarte restrâns de cauze. Această diminuare a afectat grav nu numai puterea judecătorească, dar și cetățenii, companiile și avocații litiganți și a impus necesitatea găsirii unor măsuri provizorii fără precedent.

            Continuarea stării de urgență și limitarea dreptului de acces liber la justiție în aceleași condiții inițiale pe această perioadă va contribui din plin la agravarea situației drepturilor și intereselor cetățenilor și ale companiilor, cu efecte greu de reparat pe termen mediu și lung sau care nu mai pot fi reparate. De asemenea, va continua să fie îngrădit dreptului la muncă al avocaților (art. 41 alin. (1) din Constituția României), care au interdicția de a-și suspenda activitatea (art. X alin. (6) din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare).

            Pentru a asigura acest drept al cetățenilor într-o societate democratică prevăzut a fi respectat inclusiv în starea de urgență (art. 3v2 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență) Consiliul Baroului Cluj solicită extinderea categoriei de cauze ce pot fi judecate pe perioada stării de urgență la cauzele cu privire la care cele două coduri de procedură, civilă și penală, prevăd ca judecata și citarea să se facă de urgență și folosirea sistemului de videoconferință și în cazul dosarelor civile, ca regulă de bază și de excepție în același timp de la regulile actuale.

            Această extindere este posibilă atât timp cât Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României nu a indicat și enumerat cauzele ce pot fi judecate în stare de ”urgență deosebită” și dovedită de diferențele de interpretare existente între deciziile colegiilor de conducere ale curților de apel, ce a determinat în final Consiliul Superior al Magistraturii să intervină pentru stabilirea unitară, la nivelul întregii țări, a cauzelor vizate de noțiunea ”urgență deosebită” (Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 417 din 24.03.2020).

            Judecarea la distanță, prin folosirea sistemului de videoconferință este permisă de Decretul de instituire a stării de urgență (art. 42 alin. (3) din Decret) și devine regulă de bază și excepție de la regulile de drept comun atunci când este posibilă folosirea acestui sistem.

            Dovada interpretării și aplicării acestei reguli conform celor mai sus menționate rezultă din Ordinul președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.100/27.03.2020 și din judecarea tuturor ședințelor din 30.03.2020 ale completului pentru soluționarea recursului în interesul legii și completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin sistem de videoconferință. Aceeași dovadă rezultă și din Hotărârea Colegiului de conducere a Tribunalului Muncipiului București de a judeca prin sistem de videoconferință toate cauzele, inclusiv cele non penale.

            În prezent judecă la distanță, prin sistem de videoconferință, instanțe din întreaga lume, din mai multe state ale S.U.A., Anglia, Italia (Curtea de casație), Olanda, Irlanda, Australia, China, Brazilia și Curtea supremă din Peru. Ele au prezentat public modalitatea de implementare și desfășurare. Toate au reclamat la început lipsa infrastructurii, insa au găsit fiecare soluții individuale.

            În speranța găsirii unor soluții pentru punerea în practică a prezentei solicitări vă asigurăm de întreaga disponibilitate.

            Anexăm prezentei Hotărârea nr. 68/01.04.2020 a Consiliului Baroului Cluj și lista cu cauzele cu privire la care solicităm extinderea judecării pe perioada stării de urgență în sistem de videoconferință.

 

                                                           Cu considerație,

                                                                       CONSILIUL BAROULUI CLUJ, prin

                                                                                  DECAN, avocat Flavia-Ioana Maier