În ultimele luni, Primăria Comunei Gilău a adoptat mai multe măsuri pentru a recupera un prejudiciu în valoare totală de peste 105.000 de lei. Aceste acțiuni au fost luate în urma constatării acordării necuvenite a indemnizațiilor de handicap către persoane decedate sau care și-au schimbat domiciliul într-o altă localitate.

În perioada 1 mai 2017 – 30 iunie 2022, Primăria Comunei Gilău a plătit suma de 79.623 lei unei persoane decedate încă din luna aprilie 2017. Cu toate că eliberarea certificatului de deces a fost făcută tocmai de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Gilău, indemnizația de handicap a fost virată lună de lună în contul femeii, până când o persoană din cadrul Biroului de Asistență Socială și-a dat seama că e ceva putred la mijloc.

Potrivit referatului de specialitate care stă la baza dispoziției emise de Gelu Topan la data de 4 august 2022, indemnizația de handicap a fost acordată necuvenit „în lipsa certificatului de deces și a evaluărilor periodice la domiciliul beneficiarului prestației sociale”. Primăria a reușit să recupereze 67.584 de lei din suma acordată necuvenit direct de la instituția bancară la care era deschis contul persoanei cu handicap, însă restul sumei, în cuantum de 12.039 de lei, fusese retrasă din cont de fiul femeii decedate. După ce s-a descoperit grozăvia, în august 2022, bărbatul s-a obligat printr-o declarație pe proprie răspundere să restituie suma de bani în 30 de rate lunare.

„După decesul doamnei G. R., suma în cuantum de 12039.15 lei a fost retrasă necuvenit din contul bancar al acesteia de către domnul G. S. D. în calitate de fiu și membru al familiei beneficiarului indemnizației de handicap. Pentru perioada 01.05.2017-30.06.2022, din totalul sumei de 79623 lei se recupereaza suma de 12039.15 lei de la domnul G. S. D. (…) în calitate de fiu al defunctei G. R. în baza angajamentului de plată Nr. 14127 din 03.08.2022 pe care acesta l-a încheiat cu Primăria Comunei Gilău pentru o perioadă de 30 de luni, începând cu luna august 2022. Pentru perioada stabilită (30 luni), domnul G. S. D. s-a angajat să plătească eșalonat din salariul acestuia în fiecare lună începând cu luna august 2022, suma în cuantum de 400 lei/luna în vederea returnării integrale către Primăria Comunei Gilău a sumei restante în cuantum de 12039.15 lei. Se menționează faptul că diferența de bani în cuantum de 67583,85 lei din totalul sumei de 79623 lei a fost recuperată integral din contul defunctei G. R. cu ajutorul Departamentului Recuperari Creante din cadrul Băncii Transilvania la data de 02.08.2022.”, se arată în referatul de specialitate.

Lipsa de comunicare dintre departamentele primăriei a făcut o gaură de peste 25.000 de lei

O altă dispoziție emisă de primarul Gelu Topan relevă faptul că un bărbat încadrat în grad de handicap cu drept la asistent personal, care a anunțat în mai 2022 că-și schimbă domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, a beneficiat timp de 7 luni, până în decembrie 2022, de indemnizația de handicap de la Primăria Gilău, generând un prejudiciu în valoare de 10.668 de lei. În acest caz, Gelu Topan a emis o dispoziție de încetare a plății indemnizației de handicap, însă responsabilul de caz din cadrul Biroului de Asistență Socială al Primăriei Comunei Gilău nu a transmis o copie a dispoziției primarului către Serviciul Financiar-Contabil, care a continuat să vireze lunar banii în contul bărbatului. Din fericire, banii au fost recuperați integral.

Într-o situație asemănătoare s-a aflat și tatăl unui minor încadrat în grad de handicap grav cu asistent personal, care a fost nevoit să restituie îndemnizația de handicap în sumă de 15.240 de lei încasată necuvenit în perioada februarie 2022 – noiembrie 2022. Primarul comunei Gilău a emis o dispoziție, la data de 25 ianuarie 2022, privind încetarea plății indemnizației lunare pentru copilul cu handicap grav, însă din cauza faptului că responsabilul de caz din cadrul Biroului de Asistență Socială nu a transmis la acea data o copie a dispoziției către Serviciul Financiar-Contabil, Primăria Comunei Gilău a continuat să acorde lunar indemnizația de handicap grav pentru o perioadă de 10 luni calendaristice, arată Gazeta de Cluj.

Auditorii interni au constatat neregulile privind plata indemnizațiilor de handicap

Auditorii din cadrul Compartimentului Public Intern al Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România au efectuat, în perioada 24 martie -24 aprilie 2023, o acțiune de audit cu tema „Activitatea de asistență socială în Comuna Gilău, județul Cluj”. Pe lângă problemele care fac obiectul dispozițiilor emise de primarul Gelu Topan, în urma acțiunii de audit s-au constatat și alte nereguli legate de modul în care au fost acordate indemnizațiile de handicap. Mai precis, a fost constată existența a două cazuri în care au fost încălcate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, fiind acordată în mod necuvenit indemnizația începând cu luna în care s-a depus cererea pentru acordarea acesteia.

De asemenea, auditorii interni au sesizat faptul că dispozițiile primarului Gelu Topan pentru acordarea indemnizației au fost formulate în mod eronat, fiind utilizată în mod greșit sintagma „indemnizația se acordă pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap” în loc de „indemnizația prevăzută la art. 43 din Lege se acordă cu luna următoare depunerii cererii și încetează în luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului”.

Neregulile continuă, deoarece au fost identificate și situații în care Primăria Comunei Gilău a acordat indemnizații în loc de asistent personal în condițiile în care beneficiarii acestora nu au făcut dovada domiciliului pe raza UAT Gilau, având fie viza de domiciliu flotant expirată, fie cartea de identitate expirată.

Potrivit auditorilor interni, haosul de la Primăria Comunei Gilău privind acordarea indemnizațiilor de handicap a fost generat de lipsa monitorizării beneficiarilor dreptului de indemnizație în loc de asistent personal, neaplicarea de îndată a dispoziției primarului Gelu Topan, lipsa procedurilor operaționale, insuficienta cunoaștere a cadrului legal.

Auditorii din cadrul Compartimentului Public Intern al Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România au făcut și câteva recomandări pentru remedierea problemelor sesizate: recuperarea sumelor achitate în mod necuvenit; elaborarea și aplicarea de proceduri operaționale; training de specialitate; reorganizarea Biroului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Gilău prin alocarea de resurse umane suplimentare și extinderea verificărilor pentru toate dosarele privind indemnizațiile în loc de asistent personal.