DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ (DASM) a deschis mai multe procese în care acuză mai multe persoane că au primit sume de bani, sub formă de indemnizații și ajutoare acordate persoanelor cu handicap, fără a avea acest drept. Spre exemplu, familia unui asistat a primit peste 30.000 lei pentru că timp de 3 ani nu a anunțat decesul celui care primea ajutoarele. Potrivit unui raport al Curții de Conturi Cluj, DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ a făcut plăți nelegale către persoane care au decedat în valoare de peste 120.000 lei.

Într-unul dintre procese, Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) l-a dat în judecată pe FOGARAŞI MIHAI cerând emiterea unei sentințe prin care clujeanul să fie obligat să plătească 32.578 lei, ce reprezintă suma încasată necuvenit cu titlu de indemnizație de handicap grav.

În cadrul cererii, reprezentanții Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) au arătat că Mihai Fogarași a ”decedat la data de 11.10.2017, iar familia acestuia a sesizat situația Direcției de Asistență Socială și Medicală doar în data de 20.02.2020, încasând necuvenit suma de 32.578 lei reprezentând indemnizație de handicap grav, încălcându-se obligația asumată prin Declarația pe propria răspundere prin care persoana cu handicap se obligă să aducă la cunoștință reclamantei orice modificare survenită în situația persoanei cu handicap. A învederat reclamanta că pârâtul a fost înștiințat să restituie de bună voie sumele încasate necuvenit prin confirmare de primire anexată și nu s-a conformat, astfel că a fost nevoită să promoveze prezenta acțiune.”, se arată în cererea de chemare în judecată.

La primul termen, avocatul din oficiu al mortului le-a spus judecătorilor că, de fapt, clientul lui este mort de trei ani.

În motivarea sentinței prin care cererea de chemare în judecată a fost respinsă, judecătorul dosarului Cristina Mudure a apreciat că dacă pârâtul este mort, drepturile și obligațiile lui au încetat. ”Din certificatul de deces aferent actului de deces nr. 83 din data de 12.10.2017 reiese că pârâtul Fogarași Mihai a decedat în data de 11.10.2017, prin urmare începând cu această dată capacitatea de folosință, respectiv aptitudinea acestei persoane de a avea drepturi și obligații, a încetat.

Ori, lipsa capacității de folosință echivalează cu însăși lipsa calității de subiect de drept civil, astfel că reclamanta a formulat o acțiune împotriva unui subiect de drept civil inexistent, aspect pe care îl cunoștea la data promovării acțiunii, având în vedere că aceasta a depus certificatul de deces și a făcut referire în cuprinsul cererii de chemare în judecată la faptul că pârâtul este decedat din data de 11.10.2017.

Față de aceste considerente, instanța reține că nu sunt îndeplinite condițiile exercitării acțiunii civile formulate de reclamantă împotriva pârâtului Fogarași Mihai și în baza art. 32 coroborat cu art. 40 C.pr.civ., va admite excepția lipsei capacității de folosință invocată din oficiu și va respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) în contradictoriu cu pârâtul Fogarași Mihai, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosință”, arată motivarea sentinței.

Însă, pentru juriștii de la DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ (DASM) Cluj, moartea nu constituie un impediment, așa că au contestat decizia. Dosarul a trecut pe la Tribunalul Cluj, unde soluția a fost menținută, iar acum se îndreaptă spre Curtea de Apel Cluj.

Direcția de Asistență Socială Cluj nu a reușit să recupereze banii nici de la moștenitori

Un alt caz în care direcția clujeană se judecă cu morții este procesul deschis împotriva Mariei Chețan.  Și în acest caz, reclamația DASM arată că femeia a beneficiat de ”indemnizația echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art. 42 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pârâta a decedat la data de 29.10.2018, conform certificatului de deces din data de 30.10.2018 eliberat de Primăria Comunei Florești, iar familia a sesizat DASM doar în data de 04.03.2019, încasând necuvenit suma de 3.587 lei, reprezentând indemnizație de handicap grav, încălcându-și obligația asumată prin Declarația pe propria răspundere. Întrucât familia pârâtei a încasat necuvenit aceste sume de bani și pârâta a fost înștiințată să restituie sumele încasate necuvenit, s-a impus promovarea cererii de chemare în judecată”, arată cererea de chemare în judecată.

Și de această dată, Judecătoria Cluj Napoca a respins cererea pe același considerent: nu te poți judeca cu cineva care a murit. De această dată, cei de la Direcția de Asistență Socială din Cluj Napoca au încercat să deschidă un proces împotriva moștenitorilor, dar nici această variantă nu a fost acceptată de MĂRGINEAN-MATEI Jeni Simona, judecătorul dosarului.

”În ceea ce privește înscrisul depus la dosar de către reclamantă, prin care se solicită introducerea în cauză a moștenitorului pârâtei decedate, în temeiul art. 412 alin. 1 pct. 1 NCPC, instanța reține că regula suspendării de drept în cazul decesului uneia dintre părți sau amânarea cauzei, la cererea uneia dintre părți, în vederea introducerii în cauză a moștenitorilor părții decedate, operează doar în situația în care evenimentul decesului s-a ivit după introducerea cererii de chemare în judecată. Aceasta întrucât decesul părții pe parcursul soluționării cauzei atrage o transmitere de calitate procesuală activă sau pasivă, după caz, potrivit dispozițiilor art. 38 NCPC. În situația în care partea pârâtă era decedată la momentul formulării cererii de chemare în judecată, sunt întrunite premisele invocării excepției lipsei capacitate procesuale de folosință. Reclamanta avea și posibilitatea de a-și modifica cererea de chemare în judecată, în condițiile art. 204 NCPC, ceea ce nu s-a întâmplat însă, prin înscrisul depus la dosar invocând doar dispozițiile art. 412 alin. 1 pct. 1 NCPC și solicitând amânarea judecării cauzei în vederea introducerii în cauză a moștenitorilor pârâtei decedate”, se arată în motivarea sentinței.

Aceste două cazuri nu sunt singulare, Direcția de Asistență Socială clujeană deschizând mai multe dosare împotriva celor care au decedat, dar verdictul dat de magistrați a fost același, de respingere a cererii de chemare în judecată.

DASM Cluj Napoca este condusă de Aurel Mocanu. Inițial, secretara instituției a transmis că Mocanu se află într-o ședință și nu poate oferi un punct de vedere. Ulterior, nu a mai răspuns apelurilor telefonice pentru a putea explica ce i-a îndemnat pe juriștii instituției să dea în judecată persoane care au decedat.  

Singurul proces câștigat a fost cu un clujean în viață!

Singurul proces câștigat de Direcția clujeană  de asistență socială care are ca obiect ”îmbogățirea fără justă cauză” este cu Boca Simion Dorin, un clujean (în viață) care a beneficiat ilegal de indemnizațiile acordate asistenților personali, chiar dacă persoana pe care o avea în grijă decedase de mai mult timp.

”Numita B.V. a decedat la data de 14.01.2019, conform extrasului din registrul de deces eliberat de Primăria Comunei Gilău, iar familia a sesizat DASM doar în data de 25.02.2020, încasând necuvenit suma de 15.241 lei, reprezentând indemnizație de handicap grav, încălcându-se obligația asumată prin Declarația pe propria răspundere prin care persoana se obliga sa aducă la cunoștința DASM orice modificare intervenită în situația persoanei cu handicap. Întrucât pârâtul (Boca Simion Dorin) a încasat necuvenit aceste sume de bani și pârâtul a fost înștiințat să restituie sumele încasate necuvenit”, arată cererea de chemare în judecată.

În motivarea sentinței judecătorești se arată că ”instanța apreciază că sunt îndeplinite condițiile legale a instituției plății nedatorate, să existe o plată făcută cu intenția de a stinge o datorie/obligație și plata să fie nedatorată, astfel încât va admite cererea reclamantei și va obliga paratul la restituirea sumei de 15.241 lei la care se va adăuga dobânda legală penalizatoare începând cu data de 01.02.2020 până la data restituirii integrale a sumei.

In temeiul art. 453 C.pr.civ. va respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată întrucât nu s-a făcut dovada existenței unor asemenea cheltuieli”, arată motivarea, conform Gazeta de Cluj.

Rapoartele latră, dom director trece!

Potrivit raportului Curții de Conturi Cluj de anul trecut, în perioada 2017-2019, Direcția de Asistență Socială și Medicală a făcut plăți, reprezentând prestații sociale pentru persoane cu handicap decedate, în valoare de 128.347 mii lei.

”Au fost identificate 7 cazuri de persoane cu handicap care au decedat în perioada 2017-2019 și care au beneficiat de indemnizație în perioada 2017-2020, în sumă totală de 122.929 lei. Potrivit reglementărilor legale, persoanele cu handicap, însoțitorii acestora și asistenții personali beneficiază de gratuitate pe toate liniile de transport urban”, arată raportul.

Practic, aceste procese sunt deschise doar pentru a ”coafa” stabilitatea în funcție a șefilor instituției.