Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de așternere a covorului asfaltic pe sectorul de drum în lungime de aproximativ 2,5 kilometri cuprins între localitatea Sălicea (intersecție cu drumul județean 107R) și kilometrul 2+350 al drumului județean 103Z. În perioada următoare vor fi executate lucrări de realizare și completare de acostamente precum și marcaje și semnalizare rutieră.

Antrerior, au fost executate lucrări constând în scarificarea și reprofilarea drumului cu cilindrare, cu sau fără adaos de material, așternerea stratului de piatră, refacerea terasamentelor deteriorate, curățarea șanțurilor și a rigolelor, înlocuirea podețelor tubulare și fundație din blocaj cu piatră brută.

În ceea ce privește lucrările de întreținere a drumului județean 103Z Sălicea (intersecție cu drumul județean 107R) – Micești – Tureni (intersecție cu drumul județean 103G), acestea continuă pe sectorul cuprins între km 6+660 și km 9+560 și constau în lărgirea căii de rulare existente, realizarea de șanțuri precum și defrișări și tăieri de vegetație în vederea asigurării frontului de lucru.

În ceea ce privește sectoarele de drum situate între km 2+350 și km 6+660, respectiv între km 9+560 și km 18+975, acestea erau deja asfaltate în momentul preluării drumului în administrarea Consiliului Județean Cluj.