Universitatea Babeș-Bolyai, prin Departamentul de Psihopedagogie Specială al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, găzduiește în perioada 19-20 februarie 2019, cea de-a patra întâlnire transnațională din cadrul Proiectului Erasmus+ Service learning in higher education – fostering the third mission of universities and civic engagement of students – SLIHE, 017-1-SK01-KA203-035352 (coordonator principal: Universitatea Matej Bel, Slovacia).

Printre participanții la această întâlnire transnațională se regăsesc cincisprezece cadre didactice universitare din Slovacia (Universitatea Matej Bel), Croația (Universitatea din Rijeka), Cehia (Universitatea Palackeho Olomuc), Germania (Universitatea Catolică Eichstatt-Ingolstadt), Austria (Universitatea din Krems) și România (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca).

Scopul proiectului este acela de a promova dezvoltarea civică și implicarea în comunitate a studenților prin creșterea nivelului de conștientizare la nivel instituțional a unei forme inovative de pedagogie: Învățarea spre comunitate (engl. Service-Learning). Pe parcursul celor două zile se vor discuta obiectivele și sarcinile fiecărei instituții partenere în cadrul acestei faze de derulare a proiectului, în special rezultatele testării de către fiecare partener a unui program de formare în domeniul planificării și implementării activităților de tip Service-Learning în mediul academic.

Pentru detalii sumplimentare legate de proiectul Erasmus + SLIHE vă invităm să accesați link-ul www.slihe.eu , sau să contactaţi persoana responsabilă de proiect UBB, conf. univ. dr. Alina S. Rusu ( alina.rusu@ubbcluj.ro ).