Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca a plătit 128.000 de lei (circa 27.000 de euro) reprezentând prestaţii sociale pentru persoane cu handicap care au decedat în perioada 2017 – 2019, conform raportului Curţii de Conturi Cluj. Reprezentanţii Primăriei susţin că banii au fost recuperaţi.
 

Curtea de Conturi a României a descoperit mai multe nereguli la nivelul Primăriei Cluj-Napoca. Una dintre acestea: plata a 128.000 de lei (cca 27.000 de euro), prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca, reprezentând prestaţii sociale pentru persoane cu handicap care au decedat în perioada 2017 – 2019.  Directorul Direcţiei, Aurel Mocan a explicat pentru Cluj 24 – că sumele au fost recuperate:

„Am avut o misiune de verificare din partea Curţii de Conturi şi am avut termen pentru 31 august să recuperăm aceşti bani. În ianuarie au fost să vadă dacă ne-am îndeplinit sarcinile, şi au constatat că s-au recuperat sumele. Sunt situaţii că decedează persoane, şi nu decedează în municipiu. Cu toate că prin contract familia are obligaţia să notifice modificări în termen de 5 zile, acest lucru nu se întâmplă mereu. Ca măsură ne-au solicitat să încheiem contracte de parteneriat cu direcţia de evidenţă a populaţiei, dar nu toate decesele de înregistrează imediat. Ar trebui să avem acces la o platformă naţională, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Însă de 2 săptămâni am trimis către direcţia de evidenţă a populaţiei de la nivel judeţean o solicitare de parteneriat, iar aceasta a fost aprobată şi transmisă la Bucureşti, pentru ca lună de lună să avem baza de date corespunzătoare şi să suprapunem listele noastre de beneficiari cu cele ale Evidenţei Populaţiei”.   

Plăţi ilegale şi neîncasarea taxei pentru imobile     Curtea de Consturi a descoperit plăţi ilegale efectuate de către grădiniţele publice. Grădiniţa „Poieniţa” a decontat lucrări nerealizate în cuantum de 2.155 lei (TVA inclus). Municipalitatea a efectuat plăţi nejustificate către Grădiniţa cu Program Prelungit „Mica Sirenă” în sumă totală de 21.884 lei, reprezentând servicii sistem de desfumare şi servicii sistem detecţie, în afara clauzelor contractuale. În raport se mai arată că „Nu a fost restituită la bugetul local al municipiului ClujNapoca, taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii în sumă de 767.676 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 23.030 lei, aferentă dotărilor independente achiziţionate în anul 2019 de către regia de subordonare locală şi neutilizată conform prevederilor legale.” De asemenea, Curtea arată că „Nu a fost stabilită, impusă şi încasată, în perioada 2019- 2020, taxa pentru terenurile/clădirile proprietate privată a Municipiului Cluj – Napoca, administrate de un operator economic, nefiind realizate venituri ale bugetului local în sumă de 1.099.968 lei.”