Bugetul judeţului Cluj pentru anul 2020 a fost publicat pe site-ul Consiliului Judeţean. Bugetul General al judeţului este de 1,40 miliarde de lei (293 milioane de euro), faţă de 1,48 miliarde de lei (aproximativ 310 milioane euro), în 2019.

Bugetul local al judeţului, dar şi bugetul de dezvoltare au scăzut fiecare cu aproximativ 100 de milioane de lei, în 2020.

Bugetul general al judeţului – 1.403.422.360 lei (faţă de 1.480.749.000 lei în 2019)

Bugetul local al judeţului – 879.121.140 lei (faţă de 983.062.000 lei în 2019)

Bugetul de funcţionare – 360.725. 500 lei (faţă de 367.462.000 lei în 2019)

Bugetul de dezvoltare – 518.395.640 lei (faţă de 615.600.000 lei în 2019)

Cea mai mare sumă din bugetul judeţului pe anul acesta merge la capitolul Transporturi, unde este alocată suma de 374.747.130 lei. Principalele investiţii sunt:

Drumul Apuseni – modernizarea DJ108K (limita judeţ Bihor-baraj Drăgan) şi a DJ746B (baraj Drăgan-intersecţie DN1): 99.051.230 lei

Drumul Bistriţei – modernizarea DJ172A, DJ161G, DJ 161 – Gădălin – Bonţida – DN1C: 78.939.000 lei

Drumul Bistriţei – modernizarea şi reabilitarea DJ 109 (intersecţie DN1C-limita jud. Sălaj): 39.968.810 lei

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ: 133.754.000 lei – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului: 133.754.000 lei

CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE: 103.905.050 lei

Cultură: 61.719.500 lei

Filarmonica de Stat Transilvania: 31.710.000 lei

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”: 7.856.000 lei

Teatrul de Păpuşi „Puck”: 6.254.000 lei

Religie: 21.220.000 lei

Recreere: 2.900.000 lei

Restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a Ansamblului Monument Istoric Castel Banffy, sat Răscruci, comuna Bonţida, Judeţul Cluj: 17.201.550 lei

SĂNĂTATE: 72.911.320 lei

Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj: 10.486.000 lei

Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase: 9.868.600 lei

Reabilitarea şi modernizarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase: 9.800.000 lei

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare: 9.800.000 lei

Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare: 9.800.000 lei

PROTECŢIA MEDIULUI: 47.847.610 lei – Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul Cluj”: 47.847.610 lei

ÎNVĂŢĂMÂNT: 38.766.410 lei

Programul pentru şcoli al României: 12.120.000 lei

Proiect FEN Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă: 10.368.400 lei

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz: 2.868.000 lei

ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE: 22.151.580 lei

Parc Industrial Tetarom I, IV, V: 4.601.580 lei

Parc Industrial TETAROM V – majorare capital social: 17.550.000 lei

SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ: 15.879.440 lei

Fond de rezervă: 7.115.000 lei

CJC – cheltuieli de capital: 8.764.440 lei

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE: 14.328.000 lei

Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor: 4.895.000 lei

Serviciul Public Salvamont: 3.850.000

Consiliul Judeţean: 5.425.000

STPS: 8.000

Atop: 150.000

APĂRARE NAŢIONALĂ: 370.000 lei – Centrul Militar Zonal: 370.000 lei

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ: 50.000 lei – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă: 50.000 lei.